Van de voorzitter

IMG_0754

De vakanties staan weer voor de deur. Plannen zijn al af of worden gemaakt. Dan maar hopen dat het weer ons goedgezind is en dat we niet die natte zomer zoals vorig jaar krijgen.

Op 20 juni hebben we weer open dag en….

Op 20 juni hebben we weer open dag en er zijn nog veel vrijwilligers nodig om het tot een succes te maken. Geef je vooral op om mee te werken. Het belooft weer een prachtige dag te worden en vorig jaar leverde het een fiks aantal nieuwe leden op. Het zou mooi zijn als we dit bij deze open dag kunnen herhalen.

 

Inmiddels heeft Dick van der Velden de ledenadministratie van René  Blomsteel overgenomen. René blijft de intakegesprekken met de nieuwe leden doen. Over de taakverdeling over de vele taken die met de ledenadministratie te maken hebben moeten nog nadere afspraken worden gemaakt tussen de penningmeester, botenbeheerder en Dick. Nogmaals wil ik René hier bedanken voor het ongelooflijk vele werk dat hij voor Natsec heeft gedaan (en nog doet).

 

Een andere verandering is dat we gaan oefenen met een andere opzet van de communicatie tussen leden. U zult gemerkt hebben dat de website al vernieuwd is en dat er een ‘nieuwsbrief Natsec’ is die veelvuldig de informatie naar de leden moet brengen. Het is de bedoeling dat de informatie uit de vroegere Natsec Nieuws gekoppeld aan de vele berichtjes/mededelingen die René te versturen kreeg een plek krijgt in de Nieuwsbrief.

Heel veel kanoplezier in het vaarseizoen, een fijne vakantie en tot 20 juni.

 

Dolf Wemmers

Voorzitter Natsec