Archeologie in de Broekpolder

Archeologie

Archeologie in de Broekpolder. Meebouwen in de steentijd?

Een paar maanden terug mocht ik als projectcoördinator voor de Federatie Broekpolder  en als langjarig medelid van Natsec in de algemene vergadering het project Educatief Archeologisch Erf toelichten. We zijn inmiddels weer wat verder en ik heb destijds beloofd nog wat copy over dit project te verzorgen. Hierbij mijn bijdrage.

Groet, Sytse van der Hoek

Vlaardingencultuurhuis

In spuitvak 5 op zo’n 150 m van Natsec vandaan heeft in juni ophoging en sanering van zo’n 5000 m2 grond plaatsgevonden. Op dit terrein zal in augustus 2016 door studenten van de Universiteit Leiden een boerderij uit de Steentijd worden gereconstrueerd als 1e deelplan van het Educatief Archeologisch Erf.

Het terrein is inmiddels geheel begroeid. Het opschot was zo hoog dat een bezoek door de schaapskudde werd gebracht, die alleen de ganzevoet en doornappel heeft laten staan. Naast het gras en de wilde planten heeft ook een deel van de toekomstige terreininrichting plaatsgevonden. Als bescherming van het huis zal een reeks natuurlijke barrières worden opgeworpen, die qua uitstraling in de groene omgeving past. Als eerste is langs de randen van het plateau van boomstronken en vooral takken een houtwal aangelegd. Hiertussen zijn braamstekken geplant die hopelijk snel aanslaan en het ongewenst passeren van de wal verhinderen. Het leuke is dat nu al een positief neveneffect is bereikt: de houtwal blijkt een ideale verblijfplaats van kleine zangvogeltjes en ongetwijfeld zullen ook insecten en kleine zoogdieren hier een aantrekkelijk heenkomen gaan zoeken.
Op zaterdag 3 oktober heeft een eerste groep vrijwilligers, leden van de Lionsclub VL.09, meegeholpen met het opwerpen van de houtwal en het planten van de braamstruiken. Enthousiasme is gekweekt en het project is meteen onder de aandacht van een actieve groep Vlaardingers gekomen.

In de komende maanden wordt het werk voortgezet en zodra de omgevingsvergunning rond is , zal ook op een deel van het terrein een palissadewand, gemaakt van de afgestorven essen uit het hertenkamp, worden geplaatst. In november vindt aanplant met doorndragende struiken (oa mei- en sleedoorn en hazelaars) en bomen (eik, iep en zomerlinde) plaats.

Intussen hebben studenten van de Universiteit Leiden (vakgroep experimentele archeologie) in Horsterwold het houtskelet van het Vlaardingencultuurhuis gemaakt. De houten onderdelen zijn met gereconstrueerde steentijdgereedschappen bewerkt, zodat deze op lengte zijn en in elkaar passen. Als een bouwpakket kunnen de dakdragende palen, de muurplaten en de nok in 2016 gemonteerd worden. Van het kappen tot aan voorlopige montage is alles fotografisch en schriftelijk gedocumenteerd, als onderdeel van het wetenschappelijk experiment. Het wordt prachtig!

Er is inmiddels een fraaie brochure samengesteld die halverwege oktober beschikbaar komt. Ook wordt binnenkort een ‘bouwbord’ neergezet, waar in het kort uitleg bij de werkzaamheden wordt gegeven.

Educatie

Het doel van het EAE is leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs (en andere belangstellenden) op een heel directe manier kennis te laten maken met het rijke archeologische erfgoed van Vlaardingen en omgeving. In de wetenschappelijk verantwoord nagebouwde huizen en het daarbij gereconstrueerde landschap zullen zij aan den lijve ondervinden hoe het leven in het verre verleden was. De samenwerking met de Universiteit Leiden is een waarborg voor de gewenste hoge kwaliteit: alles moet natuurlijk overeenstemmen met de opgegraven resten en er wordt niet gesjoemeld! De leerlingen en vrijwilligers krijgen de gelegenheid, onder regie van de universiteit mee te helpen bij de bouw en als het huis klaar is, kunnen zij in en om het huis educatieve programma’s draaien.

Meewerken?

In de komende tijd wordt hard gewerkt aan de inrichting van het terrein voor de realisatie van het Vlaardingencultuurhuis. Daarvoor zijn vrijwilligers van harte welkom. Wilt u zich mee inzetten voor de reconstructie van verloren gegaan erfgoed uit lang vervlogen tijden in de Broekpolder stuur dan een email naar s.vanderhoek@federatiebroekpolder.nl