Weer ruimte in de loods!

 

Weer ruimte in de loods en Paul de Weerd regelt alle zaken omtrent stallingsplaatsen in de loodsstalling

In de ALV zijn de verweesde boten diverse keren aan de orde geweest. Het gaat om kano’s en kajaks van leden die opgezegd hebben en de boten hebben laten liggen. Het ging alles bij elkaar om ca 20 boten.

Inmiddels is door de inspanningen van Dick van der Velden en Paul de Weerd het aantal verweesde boten terug gebracht naar nul. Het ligplaatsenbestand is op orde. Met een zeer beperkt aantal eigenaars wordt nog discussie gevoerd over betalingen en afvoer.

Wat gaan we daarvan merken?

De botenregistratie en de controle daarop wordt geïntensiveerd. Er moet nog een slag gemaakt worden naar de beschrijving van alle boten en de daarbij behoren nummers in het rek. In de loods komt weer een inventarislijst te hangen van de boten, nummers en eigenaren. Zo kunnen we met elkaar het probleem van de verweesde boten een positieve draai geven.

 

Verantwoordelijkheden:

De booteigenaar is verantwoordelijk voor het doorgeven van mutaties.

Paul de Weerd (pa.deweerd@telfort.nl) coördineert:

– het beheer van de stallingsplaatsen van de boten,

– registratie van de gegevens van de boten,

– de handhaving, mede op basis van de informatie van de ledenadministrateur,

– ontruiming van niet betaalde ligplaatsen.

 

Informatie: Paul de Weerd pa.deweerd@telfort.nl