De Verenigingsloods krijgt een nieuw dak

De Verenigingsloods  krijgt een nieuw dak

natsecCH-4

Reeds meerdere jaren is de discussie gevoerd in de vereniging over de wens c.q. noodzaak om het asbest houdende dak van de verenigingsloods te vervangen door een asbestvrij dak.

Met name het gevaar dat er bij calamiteiten, bijvoorbeeld brand, een grote verspreiding van asbest kan plaatsvinden is voor het bestuur de belangrijkste reden geweest om dit onderwerp op de agenda te zetten van de Algemene leden vergadering van woensdag 17 mei .j.l.

Besluit Algemene Ledenvergadering

Het besluit is met algemene stemmen aangenomen. Het werk gaat uitgevoerd worden in week 35 ,

Dat is vanaf maandag 29 augustus 2016

Verder zijn er een aantal noodzakelijke onderhoud werkzaamheden welke we gelijktijdig willen aanpakken, met als belangrijkste het ophogen van de tegelvloeren in en rondom de verengings loods.

In de ledenvergadering is ook het navolgende besluit genomen:

Als gevolg van het besluit van de ledenvergadering , d.d. 17 mei 2016 dienen gestalde boten in week 35 uit de loods te zijn verwijderd.

Verantwoordelijkheid

Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen boot en het besluit is dat ieder zelf zorg draagt voor het tijdig weghalen van zijn boot. Mocht dit niet tijdig gebeuren dan wordt bij deze het bestuur gemachtigd de boot te verwijderen, desnoods, indien deze met een slot vergrendeld ligt het slot te verbreken, en de desbetreffende boot op het terrein van Natsec op te slaan totdat de loods weer wordt vrijgegeven voor het terugplaatsen van de boten hetgeen door de eigenaren zelf dient te gebeuren.

Dit besluit , genomen met 30 voorstemmers zal door middel van de nieuwsbrief en op de website ter kennis gebracht worden aan de leden.

Waar komen de kano’s te liggen

Het opslaan van de boten zal vooral buiten het terrein van Natsec zijn vanwege de ruimte die je vrij moet houden voor de werkzaamheden aan dak en herbestrating enz. De Verenigingsboten komen op het terrein van de scouting Wesselgroep en de overige boten, die niet zijn weggehaald gaan naar het afgesloten terrein van de Kulk.

Het Bestuur.