Algemene ledenvergadering op dinsdag 29 november 2016

Algemene ledenvergadering

Noteer deze datum in je agenda.

ALV

De kantine is om 19:30 uur open.

De agenda en het verslag van de vorige ALV staan bij de documenten.

Vul als wachtwoord de sleutelcode in.