Zeekajakken in de lift

Zeekajakken in de lift

Een aantal ervaren zeekajakkers heeft het initiatief genomen het zeekajakken (of varen op groot water) in clubverband nieuw leven in te blazen. Op 14 februari heeft een groep van ongeveer 15 leden de wensen, behoeften en plannen voor het jaar besproken en op basis daarvan afspraken gemaakt.

Om te beginnen geeft Patrick Dousi eens per maand een technische training bij Natsec op de vaart. Kees Paalvast gaat wekelijks met wie mee wil een rondje varen om aan de conditie te werken. Plan is om  vanaf april elke tweede zondag van de maand te gaan varen op groot water. De dinsdag ervoor is er tochtplanning bij Natsec. Jan Smit en Sjaak Poppe kijken wie zich dan hebben aangemeld, wat de weersverwachting is en bespreken op basis daarvan de bestemming, route etc. met de deelnemers. ’s Zomers kunnen zeevaarders regelmatig op woensdagavond mee met Jean Raven die dan naar Ter Heijde gaat om branding te varen of een klein tochtje te maken. De groep van 15 heeft inmiddels een what’s app groep om snel te kunnen communiceren.

Er is op 14 februari op gewezen dat varen op groot water niet zonder risico is. Wie meegaat moet dat alleen doen als hij of zij zich fit voelt, de vaarconditie op voldoende niveau is voor de tocht en de uitrusting in orde. Over dat laatste is informatie te vinden op de website van Natsec. En voor wie ervaring wil opdoen: ook buiten Natsec worden allerlei vaartochten georganiseerd