Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Natsec op 4 april 2017

ALV  codeslot

Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Natsec op 4 april 2017.
Inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering 20.00 uur.

Agenda en alle overige stukken voor de Algemene Ledenvergadering op 4 april zullen voor de leden van Natsec op de Natsec Site, op de pagina ‘Documenten‘ geplaatst worden. Om deze pagina te zien moet als wachtwoord de “sleutelcode: ingevuld worden.

Op de agenda staat o.m. het financiële gevolg van het vervangen van het dak en uitvoeren van straatwerk in en om het gebouw. Ook willen we graag van gedachten wisselen, nu de verbouwing nagenoeg achter de rug is, over de mogelijkheden voor een actiever Natsec.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering

Dinsdagavond 4 april 2017
Aanvang 20:00 uur
Kantine van Natsec

 

  1. Opening
  2. Korte terugblik afgelopen jaar door de voorzitter
  3. Goedkeuring notulen ALV van 29 november 2016
  4. Presentatie jaarrekening / Financieel Verslag (zie bijlage)
  5. Verslag kascontrolecommissie
  6. Verlening decharge ledenvergadering aan bestuur
  7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
  8. Rondje langs de Commissies
  9. Actiever Natsec, hoe, wie, wat. Uitdagingen en mogelijkheden.
  10. Rondvraag.

 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Kanovereniging Natsec.