Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 31 oktober 2017

Algemene Ledenvergadering

ALV  codeslot

Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Natsec op 31 oktober 2017.
Inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering 20.00 uur.

Agenda en alle overige stukken voor de Algemene Ledenvergadering op 31 oktober zullen voor de leden van Natsec op de Natsec Site, op de pagina ‘Documenten‘ geplaatst worden. Om deze pagina te zien moet als wachtwoord de “sleutelcode: ingevuld worden.

Op de agenda staat o.m. het de stand van zaken en betrokkenheid bij de Coöperatieve Vereniging Broekpolder, de dringende oproep voor de vervulling van een aantal taken/activiteiten binnen de vereniging, de begroting 2018 en de doorlichting van de tarievenstructuur van de vereniging.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering

Dinsdagavond 31 oktober 2017
Aanvang 20:00 uur
Kantine van Natsec

 

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen ALV van 4 april 2017
 3. Stand van zaken en betrokkenheid bij de Coöperatieve Vereniging Broekpolder; presentatie en discussie. Hiervoor is uitgenodigd Fred Meerhof.
 4. Vertrek secretaris van het bestuur
 5. Dringende oproep: Er zijn vrijwilligers nodig voor de vervulling van diverse taken.
  1. Secretaris
  2. Schoonmaak coordinator
  3. Coordinator verhuur kantine
  4. Kantinemedewerkers
  5. Bestuurslid activiteiten en PR
  6. Inwerken nieuwe leden
  7. Organisator eskimoteercursus
 6. Financieel, hoe staan we er voor, toelichting penningmeester.
  1. Begroting 2018
  2. Tarieven Natsec
  3. Voorstel geen verhoging contributie 2018
 7. Rondje langs de commissies, terugblik en vooruitblik.
 8. Rondvraag.

 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Kanovereniging Natsec.