Enquete vaarnetwerken provincie Zuid-Holland

Enquete vaarnetwerken

Deze week en volgende week wordt er een enquête uitgevoerd onder watersporters in Zuid-Holland.
Het Watersportverbond is er van overtuigd dat een zo groot mogelijke respons in het belang is voor alle watersporters.
Via de link www.startvragenlijst.nl/recreatieroutes vindt u de enquete.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Groeten,
Pieter Runsink
Secretaris regioteam Zuid-Holland Midden