Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Natsec op 24 april 2018

Algemene Ledenvergadering

 Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Natsec op 24 april 2018.
Inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering 20.00 uur.

Agenda en alle overige stukken voor de Algemene Ledenvergadering op 24 april zullen voor de leden van Natsec op de Natsec Site, op de pagina ‘Documenten‘ geplaatst worden. Om deze pagina te zien moet als wachtwoord de “sleutelcode: ingevuld worden.

Op de agenda staat o.m. het financiële verslag van en de discussie over de mogelijkheden voor een actiever Natsec.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering

Dinsdagavond 24 april 2017
Aanvang 20:00 uur
Kantine van Natsec

 

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen ALV van 31 oktober 2017
 3. Presentatie jaarrekening / Financieel Verslag (zie bijlage)
 4. Verslag kascontrolecommissie
 5. Verlening decharge ledenvergadering aan bestuur
 6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 7. Formeel besluit om als Natsec mee te doen aan de Coöperatieve Vereniging Broekpolder
 8. Iets te melden vanuit de Commissies
 9. Wat gaan we doen in 2018, wie helpt mee organiseren (zie ook bijlage)
 10. Er zijn nog vacatures te vervullen (zie ook bijlage)
 11. Rondvraag.

 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Kanovereniging Natsec.