IJzertijd-boomstamkano: experimenten en regatta 6 en 7 juli

IJzertijd-boomstamkano: experimenten en regatta 6 en 7 juli

Vaarexperimenten (vrijdag 6 juli)

De reconstructie van de boomstamkano van de Vergulde Hand (IJzertijd) is alweer een tijdje klaar, heeft onder grote belangstelling zijn waterdoop gehad en krijgt binnenkort een eigen onderkomen bij het Vlaardingencultuurhuis. ook is de kar bijna klaar, waarmee we de kano van en naar het water kunnen transporteren.
Onderdeel van het wetenschappelijk aspect van de reconstructie is het doen van vaarexperimenten en die vinden plaats op vrijdag 6 juli (vanaf 10.00 uur de hele dag/onder voorbehoud van tijdstip). Onderzoekers van o.a. de Universiteit Leiden (faculteit der Archeologie, Vakgroep Material Culture Studies), Biologisch-Archeologisch Adviesbureau BIAX en de afdeling scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zullen proefondervindelijk meten en vastleggen hoe het is gesteld met de stabiliteit, de draagcapaciteit en waterplaatsing, wendbaarheid en kijken naar het gedrag van de kano bij een verschillend aantal peddelaars en de door hen gebruikte technieken. In latere instantie worden ook scheepsbouwkundige aspecten geanalyseerd met gebruikmaking van moderne meet- en capaciteitsberekeningen. De resultaten helpen ons bij rondleidingen antwoord te geven op vragen als ‘hoeveel mensen waren er aan boord’, ‘hoeveel kon je met zo’n kano vervoeren’ en ‘hoe stabiel vaart de kano’. Een en ander gaat resulteren in een wetenschappelijke publicatie die naar verwachting in 2019 zal verschijnen.
Gedurende de dag kan je komen kijken en ook is een drietal bij voorkeur ervaren peddelaars nodig. Wie kan en wil helpen? Graag aanmelden bij Jeroen (secretaris@federatiebroekpolder.nl of 06-53230098). Wie het eerst komt die het eerst maalt.

Regatta (zaterdag 7 juli)

Zonder wetenschappelijk doel maar voor de deelnemers en het publiek wel erg leuk is de regatta die op zaterdag 7 juli gaat plaatsvinden. Tegenstander van onze ijzertijdkano is de ‘C11’ (een zogenaamde ‘Canadees’ van onze buren, kanovereniging Natsec. Het is hun langste kano die in lengte de onze evenaart en dus een waardige opponent is. Welke kano is het snelste en behendigst? We kanoën vanaf Natsec tot even voor de houten fietsbrug, maken daar een bocht en koersen dan aan op de boeien die voor Natsec liggen. We varen met acht bemanningsleden (M/V). Om de beide teams enige vorm van gelijkwaardigheid te geven zal iedere kano ene gemengde samenstelling hebben: vier leden van Natsec en vier EAE-vrijwilligers. Om 10.30 uur gaan we proefpeddelen onder leiding van een Natsec-instructeur. De regatta is voorzien voor 14.00 uur. Na afloop is er voor degenen die niet deelnamen maar toch even aan boord willen gelegenheid ook een rondje te maken. Wie doet mee? Graag ook voor dit evenement aanmelden bij Jeroen (secretaris@federatiebroekpolder.nl of 06-53230098). Voor lunch wordt gezorgd. Fans en ander aanmoedigend publiek is van harte welkom

Federatie Broekpolder, secretaris
secretaris@federatiebroekpolder.nl
06-53230098
www.federatiebroekpolder.nl