Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 27 november 2018

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Natsec op 27 november 2018.
Inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering 20.00 uur.

Agenda en alle overige stukken voor de Algemene Ledenvergadering op 27 november zullen voor de leden van Natsec op de Natsec Site, op de pagina ‘Documenten‘ geplaatst worden. Om deze pagina te zien moet als wachtwoord de “sleutelcode: ingevuld worden.

Gedachtenwisseling:

Natsec kent nu een organisatiestructuur waarbij commissies een belangrijke rol spelen. De herkenbaarheid en verantwoordelijkheden van de commissies zijn niet altijd helder.  Geagendeerd is een gedachtenwisseling met elkaar over de meest werkbare organisatiestructuur van Natsec. Houden we de commissies zoals we ze nu kennen en bemensen we ze zoals ze bedoeld zijn of zoeken we naar andere oplossingen.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering

Dinsdagavond 27 november 2018

Aanvang 20:00 uur
Kantine van Natsec

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen ALV van 24 april 2018
 3. Benoeming Secretaris van het bestuur
 4. Financieel, hoe staan we er voor, toelichting penningmeester.
  1. Begroting 2019
  2. Voorstel geen verhoging contributie 2019
 5. Terugblik activiteiten 2018
 6. Organisatiestructuur van Natsec
 7. Rondvraag.

 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Kanovereniging Natsec.