Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op dinsdag 9 april

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Natsec op 9 april 2019.
Inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering 20.00 uur.

Agenda en alle overige stukken voor de Algemene Ledenvergadering op 9 april zullen voor de leden van Natsec op de Natsec Site, op de pagina ‘Documenten‘ geplaatst worden. Om deze pagina te zien moet als wachtwoord de “sleutelcode: ingevuld worden.

Op de agenda staat o.m. het financiële verslag en de voortgang van de uitvoering van de Energiescan.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering

Dinsdagavond 9 april 2019
Inloop 19.30 uur

Aanvang 20:00 uur
Kantine van Natsec

 

 1. Opening van de vergadering
 2. Goedkeuring notulen najaars ALV, gehouden op 27 november 2018
 3. Presentatie jaarrekening en Jaarverslag van de penningmeester (zie bijlage)
 4. Verslag Kas Controle Commissie
 5. Verlening decharge ledenvergadering aan bestuur
 6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 7. Voortgang uitvoering Energiescan
 8. Verslag activiteiten 2018
 9. Wat gaan we doen in 2019, wie helpt mee organiseren
  –  Vanuit de commissies
  –  Open dag op 26 juni
 10. Rondvraag
 11. Sluiting van de vergadering

 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Kanovereniging Natsec.