Pinksterweekend Waterland en Eilandspolder 7 – 10 juni

7 tot 10 juni is het weer zover, het Pinksterweekend!! De toercommissie heeft besloten om Pinksteren dit jaar te vieren in Noord Holland.

We gaan varen in 2 gebieden: Waterland en de Eilandspolder. Weids groen land begrenst het water. Dotters en boterbloemen in de slootkant. Het ontstaan van het gebied gaat terug tot na de laatste ijstijd. Toen overspoelde de hoger geworden zee dit deel van Nederland voortdurend, waardoor er een metersdikke kleilaag ontstond, een soort waddengebied. De zeegaten langs de westkust raakten daardoor afgesloten en het drassige gebied erachter werd voortaan alleen gevoed door regen- en rivierwater. Het waddengebied veranderde langzaam in een moeras waar vooral veel mos groeide, maar ook later riet, wilgen, elzen en berken. De afstervende vegetatie stapelde zich op tot een dik veenmospakket van een meter of zeven. Daardoor stroomden kleine riviertjes richting de toenmalige Zuiderzee. De Die’en en Ae’en die we passeren zoals de Uitdammer Die, de Ooster – en kerk Ae zijn restanten van de oorspronkelijke veenstromen.

>> Wijziging

Vanwege de weersomstandigheden gaan we zaterdag niet varen. De plannen zijn iets gewijzigd.
Zondag om 8:00 uur kano’s opladen en om 8:30 uur vertrek naar De Leek. We varen dan de tocht rond Monnickendam.
Maandag kunnen we tocht in de Eilandspolder varen.

Kampeervereniging De leek

Ons kamp is bij de Kampeervereniging De leek.
http://www.kvdeleek.com/

We zijn welkom bij kampeervereniging De Leek. Zij beheren en onderhouden met hun leden een kleine, rustige camping op een prachtige locatie tussen Broek in Waterland en Monnickendam, even ten noorden van Amsterdam. De camping ligt aan het meer De Leek tussen diverse natuurgebieden en is de perfecte uitvalsbasis om het veenweidelandschap van Waterland en de historische vissersdorpen aan het IJsselmeer te ontdekken.

De vereniging telt 40 leden met een eigen vaste sta-caravan plaats. Voor het dagelijkse beheer en het ontvangen van bezoekers zijn er twee beheerders die dit werk op vrijwillige basis uitvoeren. Het onderhoud aan het terrein wordt zo veel mogelijk door de leden zelf uitgevoerd. De laatste jaren wordt dat, met steun en advies van Landschap Noord-Holland, op een zo natuurlijk mogelijke manier gedaan, zodat het terrein steeds beter opgaat in het historische veenweidelandschap. Zij stellen de prachtige camping graag open voor kampeerders die het landschap en de rust waarderen.

Wat we gaan varen

Op zaterdag 8 juni varen we vanaf de camping via Broek en Waterland, Zuiderwoude naar Monnickendam en dan weer terug naar de camping. Een rondtocht van ca 18 km, vol afwisseling over oude stroomgeulen die onderling verbonden zijn door kronkelende poldertochten en langs karakteristieke dorpjes. Zie Afstandsmeten

Op zondag 9 juni gaan we met de trailer naar Graft en maken een schitterende tocht in de Eilandspolder. We varen langs De Rijp, Schermerhorn, Grootschermer en Noordeinde. Een rondtocht van ca 18 km door vogelrijk veenweidegebied en langs karakteristieke dorpjes. Zie Afstandsmeten

Op Maandag 10 juni bent u vrij om te vertrekken wanneer u maar wilt, er is dan door ons geen tocht gepland.

Een aantal deelnemers zal al vrijdag vertrekken. Op dit moment weten we nog niet precies op welk terrein we mogen staan, dit is mede afhankelijk van het aantal deelnemers. Neem op de camping even kontakt op met de beheerder. Maar een aantal deelnemers verwachten we op zaterdagochtend 8 juni.

Opgeven bij de toercommissie

Als u wilt meevaren is het nodig dat u zich opgeeft bij de toercommissie. Die houdt ook contact met de camping en kan, bij onverhoopt slecht weer, iedereen bereiken als de tocht niet doorgaat. Laat ook weten met hoeveel personen en tenten u meegaat, wanneer u gaat en of u uw eigen of een verenigingskano op de trailer wilt laten vervoeren of alles met eigen vervoer meeneemt. Besef wel dat er maar beperkt ruimte is op de trailer. We laten nog weten wanneer we de trailer laden zodat u kunt meehelpen op te laden.

Laat gauw weten of je meegaat.