Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 december 2019

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Natsec op 3 december 2019.
Inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering om 20.00 uur.

Agenda en alle overige stukken voor de Algemene Ledenvergadering 3 december zullen voor de leden van Natsec op de Natsec Site, op de pagina ‘Documenten‘ geplaatst worden. Om deze pagina te zien moet als wachtwoord de “sleutelcode” ingevuld worden.

Gedachtenwisseling

Suppen is een snel opkomende buitensport. Het is ook nog eens een keer leuk om te doen. De vraag kan gesteld worden of Nasec de ruimte wil bieden om het suppen te faciliteren. Er kan plaats gemaakt worden in het rek van de kanopolo-boten. Een optie is om suppers als lid van Natsec toe te laten met dezelfde verplichtingen en rechten.

Voorlopige Agenda voor de Algemene Ledenvergadering

Dinsdagavond 3 december aanvang 20:00 uur
Kantine van Natsec

 1. Opening van de vergadering
 2. Goedkeuring notulen ALV van 9 april 2019
 3. Financieel, hoe staan we er voor, toelichting penningmeester
  • Begroting 2020
  • Voorstel geen verhoging contributie 2020
 4. Mededelingen
 5. Terugblik activiteiten 2019 en plannen 2020
  • Vanuit de commissies.
  • PR commissie
  • Kantinecommissie
  • Onderhoudscommissie
  • Natsec nieuwsbrief en site
  • C-11 commissie
  • Zeecommissie
  • Toercommissie
  • AA-commissie
  • Loods commissie
  • Schoonmaakcommissie
  • Ledenadministratie
 6. Suppen is dat ook iets om daar ruimte voor te bieden?
 7. Rondvraag
 8. Afsluiten door de voorzitter

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Kanovereniging Natsec.