Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar.

Allereerst heel fijne feestdagen en alvast een fantastisch nieuw jaar.

Het jaar 2020 zal een memorabel jaar blijven. Covid-19 bepaalde in belangrijke mate ons doen en laten. Zoals bij ieder jaar was er naast vreugde ook kommer en verdriet. Voor sommige van ons was het een jaar van ziekte en zelfs verlies. Voor iedereen was het een jaar met beperkingen.

Bij Natsec werd een groot aantal activiteiten stopgezet. Gelukkig kon er wel steeds gevaren worden.

De vooruitzichten in 2021 lijken vooralsnog positief. Al moeten we er rekening mee houden dat de beperkingen pas wegvallen als de vaccinatie het virus voldoende uitschakelt. Kortom het ongewis is wanneer de maatregelen ons weer toestaan activiteiten te organiseren.

We verheugen ons al op het organiseren en varen van toertochten, op de gezelligheid in de kantine, de klusdagen, op de gezamenlijke tochten op de dinsdagavond en de maandagochtend en alle dagen die we willen. Een jaar van activiteiten.

Kortom, we verheugen ons om elkaar te zien, te spreken en te varen. Zodra mogelijk willen we een middag/avond organiseren om lekker te varen, te eten en wat te drinken om bij te praten. Ook zal een Algemene Ledenvergadering weer mogelijk worden. Dan kunnen we, als bestuur, u dan in deze vergadering melden dat Natsec nog steeds groeit, financieel heel gezond is en er geen lastige problemen zijn.

Activiteiten

De gezamenlijke kouwe klauwentocht en de heerlijke oliebollen op de nieuwjaarsreceptie zullen we nog even moeten missen. Dat betekent natuurlijk niet dat we het nieuwe jaar helemaal zonder varen hoeven te beginnen.

We stellen voor de kouwe klauwentocht individueel te varen, op 3 januari, ergens tussen 9.00 uur en 14.00 uur. Een prachtige gelegenheid je medevaarder, die je onderweg tegenkomt, een gelukkig nieuw jaar te wensen. We nodigen je ook uit om de nieuwjaarsreceptie online bij te wonen op 3 januari 2021 van 15.00 uur tot 17.00 uur. Met elkaar kletsen via Zoom.

https://zoom.us/j/6404722630?pwd=bmpRRXpJdjcvOG1xdmNZa2M3Y25EZz09

Ik ben geen ster in Zoom, maar als het meezit gaat het lukken.

Namens het Bestuur,

Dolf Wemmers