Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 6 juli

Dinsdagavond 6 juli 2021

Inloop 19.30 uur

Start 20.00 uur

Bijlagen en stukken staan op de site onder ‘Algemeen’ – ‘Documenten’, wachtwoord is de sleutelcode.  

Agenda:

 1. Opening van de vergadering
 2. Goedkeuring notulen najaars ALV, gehouden op 3-12-2019
 3. Terugblik 2020 en 2021
  Onder meer:
  Corona en rol Bestuur,
  Vernieuwing kantine,
  Peter Paul Ammerlaan als Coördinator Botenloods,
  Paul Verschuren als Coördinator Clubboten,
  toename aantal leden,
  start activiteiten bij Natsec.
 4. Presentatie Jaarrekening 2020 en Jaarverslag van de Penningmeester
 5. Verslag van de Kas controle commissie.
 6. Benoeming nieuwe Kas controle commissie.
 7. Benoeming bestuursleden;
  benoeming Jet Verschuren in de functie van Penningmeester
  Peter Paul Ammerlaan als algemeen bestuurslid
 8. Afscheid Bas Bol
 9. Voorstel om de schoonmaak kostendekkend uit te besteden en hiervoor de contributie te verhogen per 1-1-2022 met € 4,-
 10. Natsec 40 jaar jong, benoeming feestcommissie
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting door de Voorzitter