Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 29 november 2022

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Natsec op 29 november  2022.
Inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering om 20.00 uur.

Agenda en alle overige stukken voor de Algemene Ledenvergadering 29 november zullen voor de leden van Natsec op de Natsec Site, op de pagina ‘Documenten‘ geplaatst worden. Om deze pagina te zien moet als wachtwoord de “sleutelcode” ingevuld worden.

Waar staan we

Wederom hoeven we dit jaar niet de contributie te verhogen. De kracht van Natsec is dat de leden zelf zorgdragen voor de bloei van de vereniging. De een wat meer dan de ander. Behalve met de dagelijkse zaken zijn we de afgelopen tijd bezig onze vereniging toekomstbestendig te maken. Naast een nieuw dak en ophoging van het terrein is recent de kantine nog mooier gemaakt. Verder is de vervanging van de kade aanbesteed, zijn energiebesparende maatregelen doorgevoerd, hebben we een fantastisch overkapt terras, zijn we bezig met een nieuwe administratieve opzet voor meer samenhang en betere service naar leden en alle vrijwilligers, gaan we de zolder aanpakken ( t.b.v. een werkplaats) en willen we het bestaande archief sorteren, digitaliseren enz. Daarbij zijn altijd nieuwe handen welkom.

Hieronder zie je ook de diverse commissies die bij Natsec actief zijn. Het is nu een mooi moment om je op te geven voor een klusje in de winter. Laat dat weten en stuur een berichtje naar dolf@devnull.nl of kom naar de vergadering.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering

Dinsdagavond 29 november aanvang 20:00 uur
Kantine van Natsec

 1. Opening van de vergadering
 2. Goedkeuring notulen ALV van 10 mei 2022
 3. Financieel, hoe staan we er voor, toelichting penningmeester
  • Begroting 2023
  • Voorstel geen verhoging contributie 2023
 4. Mededelingen bestuur
 5. Terugblik activiteiten 2022 en vooruitblik 2023 vanuit de commissies:
  • Kantinecommissie
  • Onderhoudscommissie
  • Natsec nieuwsbrief en site
  • C-11 commissie
  • Zee commissie
  • Toercommissie
  • AA-commissie
  • Loods commissie
  • Ledenadministratie
 6. Uitreiking diploma’s
 7. Hulp sorteren en digitalisering archief
 8. Aanpak zolder
 9. Rondvraag
 10. Afsluiten door de voorzitter

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Kanovereniging Natsec.