Category: Ledenvergadering

feb 07

Algemene Ledenvergadering dinsdagavond 19 april

    Noteer deze datum alvast in uw agenda.    

Continue reading

feb 07

Weer ruimte in de loods!

  Weer ruimte in de loods en Paul de Weerd regelt alle zaken omtrent stallingsplaatsen in de loods

Continue reading

nov 17

Verslag ALV van 12 mei in de map “documenten”

Op dinsdag 24 november is de Algemene ledenvergadering van Natsec. Het verslag van de vorige ALV van 12 mei jl zal voor de leden van Natsec op de Natsec Site, op de pagina ‘documenten‘ geplaatst worden. Om deze pagina te kunnen zien moet als wachtwoord de “sleutelcode” ingevuld worden.

Algemene Ledenvergadering Natsec

Agenda Algemene ledenvergadering Natsec op 24 november 2015   1  Opening 2  Ingekomen stukken & uitgaande post 3  Goedkeuring notulen voorjaars ALV 4  Voorstel benoeming nieuwe secretaris door de ALV 5  Beleidsplan Natsec, stand van zaken – Ledenwerving – Onderhoud gebouw – Activiteiten 6  Financieel, hoe staan we er voor 7  Rondje langs de commissies, …

Continue reading

nov 12

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 24 november 2015

Noteer even dinsdag 24 november. Op 24 november hebben we weer onze najaar Algemene Ledenvergadering. De agenda laat vooral zien wat er afgelopen jaar aan de orde was en laat ook iets zien van de plannen volgend jaar.

Continue reading

okt 20

Herhaalde oproep: Nieuwe secretaris gezocht

    Jong, dynamisch, enthousiast team zoekt , vanwege het vertrek van Erik van Dongen, een nieuwe secretaris. Ben jij die betrokken en bevlogen kanoër? Wil je samen met de andere bestuursleden van Natsec een bloeiende vereniging maken?

Continue reading

apr 16

Algemene Ledenvergadering (ALV) -Dinsdag 12 mei

Wilt u mee beslissen over belangrijke onderwerpen in onze vereniging dan kunt u dit op 12 mei doen. Wij bespreken dan o.a. de volgende onderwerpen: Activiteiten van de PR groep De onthulling van ons nieuwe bord aan de vaart Presentatie van de nieuwe website  

Algemene Ledenvergadering (ALV) 12 mei 2015 om 20.00 uur

De agenda van de ALV ziet er als volgt uit: 1 Opening2 Ingekomen stukken & uitgaande post3 Goedkeuring notulen ALV van 9 december 20144 Financieel Verslag (zie bijlage)5 Verslag kascontrolecommissie6 Verlening decharge ledenvergadering aan bestuur7 Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie8 Commissies9 Archeologie studenten in Broekpolder10 Update PR activiteiten11 Open Dag & aquaduct12 Vacature secretaris 13 Rondvraag. …

Continue reading