30 Bruggentocht op maandag 14 juni

Aanstaande maandag is het top weer voor deze historische 30 bruggentocht.

We vertrekken om 9:00 uur bij Natsec. Neem brood en koffie mee.
Een brugwachter/ophaler is geregeld.

Laat even weten of je meegaat. Emailadres: aa@natsec.nl .

Wim van der Eijk

De toertochten voor 2021, alvast een beetje voorpret

Dit jaar kunnen we weer in groepsverband varen, Hoeraaaaaaa! Wij hebben er veel zin in!

We hebben een aantal leuke tochten gepland. Zoals altijd vinden de toertochten plaats op de derde zondag van de maand. We verzamelen om 8.45 uur bij Natsec, laden dan gezamenlijk de boten op de trailer/auto’s  en vertrekken om 9.15 richting de bestemming van die dag.

Het voorjaar (20 juni) is de tijd waarin de begroeiing nog licht en laag is, daarom starten we dit jaar in de Biesbosch. Leuk om daar eens wat verder te kunnen kijken. We zullen in een ander deel van de Biesbosch varen dan we tot nu toe hebben gedaan, namelijk in Noordwaard.

Voor de tweede tocht (18 juli) gaan we naar de provincie Utrecht, daar zullen we de oude vaarweg tussen Utrecht en slot Zeist bevaren. We varen dan over de Biltse Grift en de Zeister Grift. Zij vormden samen de oude vaarroute van Zeist naar Utrecht. Er zijn enkele overdraagpunten waar we natuurlijk ook een lekker bakkie koffie en de lunch kunnen plannen.

We verwachten dat we in juli ook een avondtocht zullen varen. Deze tocht varen we vanaf Natsec van 19.00-22.00 uur. Een korte tocht van ongeveer 12 kilometer. Hou de website van Natsec en de nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie.

In september (19 september) varen we een tocht door het Loetbos. Het Loetbos is een geliefde locatie voor natuurliefhebbers. De weilanden, het bos en daartussendoor het meanderende riviertje  de Loet zijn een garantie voor een mooie tocht.

In de maand augustus plannen we geen toertocht. We zullen waarschijnlijk wel een tocht varen maar in verband met de vakantie van de toercommissie zal dit op het laatste moment beslist worden.

De laatste toertocht (17 oktober) van 2021 zullen we varen in oktober. We gaan dan naar de Kortenhoefse plassen waar we het begin van de herfst kunnen ervaren.

We hebben nog geen Biesboschweekend gepland. Hier horen jullie later meer over. De bedoeling is wel dat dit weekend gepland gaat worden.

Voor alle tochten wordt nog een aparte aankondiging verstuurd. Daarin staat wat meer informatie.

We wensen jullie allemaal een prachtig vaarseizoen en hopen iedereen te zien tijdens één van de tochten.

NB. De tochten zijn geschikt voor iedereen die zo nu en dan zelf vaart en dus ongeveer een kilometer of 20 kan varen.

Natsec in 2021 40 jaar jong en dat vieren we.

Met dankbaarheid kijken we dit jaar terug op de initiatiefnemers die aan de basis stonden van onze prachtige vereniging met een fantastisch clubgebouw en schitterende tuin. We willen in het najaar graag vieren dat we 40 jaar jong zijn.

Oproep

Voor de organisatie van deze verjaardag zoeken we vrijwilligers. Vind je het leuk om een bijdrage te leveren en samen een leuk programma te maken, neem dat even contact op met Dolf Wemmers; dolf@devnull.nl.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 6 juli 2021


Algemene Ledenvergadering

We mogen weer met meer personen bij elkaar komen. Afhankelijk van de dan geldende regels vergaderen we buiten, in de loods of in de kantine

Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Natsec op 6 juli 2021.
Inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering 20.00 uur.

Agenda en alle overige stukken voor de Algemene Ledenvergadering op 6 juli zullen voor de leden van Natsec op de Natsec Site, op de pagina ‘Documenten‘ geplaatst worden. Om deze pagina te zien moet als wachtwoord de “sleutelcode: ingevuld worden.

Belangrijke punten zijn: afscheid van Bas Bol als penningmeester, de benoeming van bestuursleden waaronder de beoogde nieuwe penningmeester en de verantwoording van het financiële beleid van de afgelopen tijd. Voorts zal een voorstel van het bestuur voorgelegd worden om een eind te maken aan het gedoe rond schoonmaken van het gebouw. Het voorstel houdt in dat de schoonmaak zal worden uitbesteed en dat de kosten hiervoor in de contributie worden doorberekend.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Kanovereniging Natsec.

Voorzichtige start kano-cursussen

Hallo allemaal,

Het ziet ernaar uit dat we langzaam weer met cursussen kunnen beginnen.

Prioriteit vanuit het bestuur ligt nu even bij onze eigen leden.

Als het meezit beginnen we 8 juni.
Vanwege corona, lessen we met niet te grote groepen en houden we ons aan de door het rijk opgelegde regels.

We starten op de dinsdagavond om 19.30 uur, verzamelen om 19.15 uur.

Wil je je voor een van de cursussen opgeven stuur dan een mailtje naar Dolf Wemmers, dolf@devnull.nl. met je naam en het type cursus die je wilt doen. Op basis van de inschrijvingen maken we een planning. Die planning is wel afhankelijk van de momenten dat de instructeurs kunnen. Voor de introductiecursus volgt zo snel mogelijk een uitnodiging. Wie het eerst komt wie het eerst maalt.

De cursussen zijn zowel voor de kajak, de open kano en het supboard.

We starten met de

1             Introductiecursus (toegankelijk voor alle leden)

In deze cursus leer je in vier avonden de basistechnieken van het kanovaren en maak je kennis met het varen in de open kano.

Je leert hoe je je boot moet afstellen, het soepel in- en uitstappen en het goed vasthouden van de peddel. Je maakt kennis met de diverse peddelslagen waarmee je voor- en achteruit kan varen, bochten kan nemen en kan stoppen.  Je doet ervaring op om met een tocht mee te gaan.

 En we proberen zo spoedig mogelijk ook de volgende 2 cursussen te starten:

2             Specifiek een introductiecursus voor open kano

3             Introductiecursus suppen

 Vervolgens ook:

4             Clinics en specifieke oefeningen.

Ook al kan je kajakken, varen in een open kano of suppen: bij Natsec kan je je vaartechnieken verder ontwikkelen door vervolgcursussen, clinics en specifieke oefeningen (gecontroleerd omslaan, reddingen, hoge kant in- en uitstappen enz). En uiteraard door veel te varen.

 • Voorwaarts varen
 • Boogslagen en opkanten     
 • Stuurslagen
 • Slepen
 • Gecontroleerd omslaan en reddingen

5             Mogelijk via derden Kanovaardigheid A

6             Mogelijk via derden Open Kanovaardigheid A

Tenslotte: onder normale omstandigheden organiseert kanoclub Natsec kennismakingscursussen voor niet-leden. Sinds maart 2020 kunnen die helaas niet plaatsvinden. Ook dit voorjaar gaat het niet gebeuren. Nu de coronamaatregelen iets worden versoepeld, krijgen eerst de mensen die al lid werden de benodigde trainingen. Als u bij ons workshops/cursussen wilt volgen, zult u dus lid moeten worden. Misschien verandert dat in de loop van het jaar, houd a.u.b. deze website in de gaten.

Nieuwe Sleutelcode

Maandagavond 24 mei 2021 zal de sleutelcode van de loodsdeur worden veranderd. Hiermee wordt de veiligheid bevorderd. Vooraf zal de code bekend worden gemaakt aan diegenen die inmiddels de contributie voor 2021 hebben betaald. Degenen die nog niet betaald hebben ontvangen de code nadat de contributie is betaald.

Houd je aan de corona regels en zorg ervoor dat de loods en het Natsec terrein netjes blijven. Maak een kano/kajak droog en schoon voordat je die teruglegt. Doe het hek op slot en laat geen karretjes buiten het hek staan.

Meer informatie?
Mail naar: ledenadministratie@natsec.nl

Natsec, hoe staan we ervoor en wat zijn de plannen.

In de komende periode zullen steeds meer mensen worden ingeënt en kunnen we ervan uitgaan dat we in 2021 ook steeds meer activiteiten kunnen organiseren. Het plan is om tal van activiteiten voor te bereiden die vervolgens uit te voeren zodra deze mogen.

Voor we ingaan op de activiteiten willen we graag de stand van zaken weergeven.

Hoe staan we er voor.

Ondanks alle beperkingen is afgelopen jaar toch veel doorgegaan bij onze vereniging. Er is onderhoud geweest aan de clubboten, de tuin en het gebouw. Er hebben tal van cursussen plaatsgevonden en excursies zijn georganiseerd. De AA is actief geweest als altijd. Het bijhouden van de ledenadministratie en financiën alsmede de introductie van nieuwe leden zijn gewoon doorgegaan. Er is steeds schoongemaakt.

We realiseren het niet altijd maar het gebeurt toch. We willen iedereen bedanken die deze activiteiten gedragen hebben. Dankzij hen kunnen we blijven varen.

Lopende zaken.

 • Onze penningmeester Bas Bol gaat ons verlaten. Hij ruilt de drukke randstad in voor een mooie plek in Overijsel. Jet Verschuren hebben we bereid gevonden de rol van (plaatsvervangend) penningmeester op zich te nemen. We hopen dat er straks ruimte is voor een gepast uitzwaaien van Bas. We zullen zeker missen.
 • Naast Jet hebben we ook andere kandidaten om taken in het bestuur uit te voeren.
 • Met de nieuwe bestuursleden komt er ook een nieuwe rolverdeling wat betreft het terrein, het gebouw, de boten en de kantine.
  • Paul de Weerd doet de kantine
  • Paul Verschuren wordt verantwoordelijk voor de clubboten. Hij zal in samenspraak met anderen een (beleid)voorstel voorbereiden. Na goedkeuring is dat bepalend voor het onderhoud, de vervanging, de vernieuwing, en eventuele verwijdering van het clubmateriaal.
  • Peter-Paul Ammerlaan is verantwoordelijk voor de botenloods, de bootplaatsen en de buitenruimte.
  • Fer Andeweg blijft verantwoordelijk voor het organiseren van het onderhoud van het gehele clubterrein/gebouw.
 • Aan Peter-Paul Ammerlaan en Paul Verschuren is gevraagd deel te nemen aan het bestuur. Zij hebben hierop positief gereageerd.
 • Zodra mogelijk roepen we een ALV bij elkaar. Onder meer leggen we dan de invulling van het bestuur aan de leden voor

Organiseren van activiteiten in 2021.

We gaan ervan uit dat dit jaar langzaam weer activiteiten mogelijk zijn. In de komende weken willen we een groot aantal zaken voorbereiden om klaar te zijn als we weer “meer open” mogen zijn. We inventariseren alle soorten activiteiten. Kortom we willen een programma gereed hebben dat naar gelang “wat wel kan” uitgevoerd kan worden. Cursussen, toertochten, themabijeenkomsten, barbecue’s, gezellige avonden enz. Wil je meedenken en mee organiseren, geef je dan op bij Dolf Wemmers (info@natsec.nl).

We gaan er in ieder geval van uit dat we dit jaar een aardig cursusaanbod kunnen organiseren. We denken dan aan cursussen voor beginners voor zowel kajak als open kano, clinics voor onderdelen van het kanovaren, kanovaardigheid A, en open kanovaardigheid A. Maar ook oefeningen als reddingen enz. Ook cursussen voor de sup zijn in beeld.

Zodra mogelijk organiseren we een Algemene Ledenraad Vergadering. Intussen zetten we alvast de (financiële) stukken op het besloten deel van de site (onder Algemeen, bij Documenten).

Op naar nieuwe activiteiten in 2021.

Natsec, een Covid-19 jaar verder.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is AA-Poldertocht-53-1024x498.jpg

We zijn nu een jaar verder. In maart 2020 moesten we melden dat alle gezamenlijke activiteiten moesten worden stopgezet. De kantine en kleedkamers gingen dicht. Het gebruikelijke verenigingsleven bij Natsec werd aardig overhoop gehaald. Gelukkig kon het in gezinsverband of individueel kanoën het hele jaar doorgang vinden.

Beetje lucht

In juni ontstond er wat lucht en kon er gedacht worden aan een coronaproef vaartocht met meer personen. Op 14 juni vond die plaats in de richting van Moeder Aarde. Ook was er ruimte voor onder meer een introductiecursus voor nieuwe leden, diverse clinics en cursussen voor sup boarders. Ondanks de beperkingen (groepsgroottes, afstand houden in de loods ed.) was het weer ouderwets gezellig op het water.

In de zomer mocht er weer wat meer. De AA had een aantal fantastische tochten en excursies. De 30 bruggentocht, het bezoek aan het melkmuseum De Zonnehoeve en de Historische Scheepswerf Zorg en Vlijt zijn voorbeelden daarvan. De zeevaarders lieten zich zien door met 22 kajaks van Vlaardingen via Het Scheur naar Maassluis te varen. En vervolgens binnendoor terug naar Natsec. Ze passeerden de Vlaardinger Driesluizen en de Buitensluis en de Monstersche Sluis. Ook de toertochten over de Mije, de Kagerplas en de Biesbosch waren een succes.

De rem erop.

In oktober moest er weer stevig de rem erop. Alle gezamenlijke activiteiten moesten weer worden stopgezet.

Corona heeft forse consequenties gehad op ons verenigingsleven. De sluiting van de kantine, het niet meer gezamenlijk kunnen varen heeft er stevig ingehakt, vooral voor alleenstaanden.

Maar ook gezamenlijke overleggen zoals de Algemene Ledenvergadering (ALV) moesten we ontberen. De ALV is niet alleen voor de afhandeling van formele zaken. Het is ook altijd even een moment dat we met elkaar de zaken doornemen en kijken hoe we verder gaan.

We hebben aan een virtuele ALV gedacht. We hebben advies ingewonnen van het Watersportverbond. Het blijkt dat de virtuele ALV voor ons geen alternatief is voor formele afhandeling van zaken, zoals decharge van het bestuur enz. Omdat er geen prangende problemen zijn hebben we verder ook geen moeite gedaan.

Op naar het nieuwe vaarjaar.

De vereniging staat er financieel goed voor. Er is een forse toeloop van nieuwe leden. En we maken ons op voor een nieuw vaarjaar, waarin we hopen dat er steeds meer mag en kan. De voorbereidingen van activiteiten in 2021 zijn gestart.

Zie ook: Natsec, hoe staan we er voor.

Kanoroutes zijn bijgewerkt

Blijkbaar werkte de kanoroutes op de website niet goed. De onderliggende kaart werd niet getoond. Ik heb vanavond de aanroep van de kaart aangepast. Ik gebruikte hier nog een verouderde api aanroep.

Het resultaat is in ieder geval dat de kanoroutes met kaart en al te zien zijn op: natsec.nl/kanoroutes.

Er staan ook routes bij die starten bij de kanovereniging, zoals de C11 route en de Polder toertocht.

Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar.

Allereerst heel fijne feestdagen en alvast een fantastisch nieuw jaar.

Het jaar 2020 zal een memorabel jaar blijven. Covid-19 bepaalde in belangrijke mate ons doen en laten. Zoals bij ieder jaar was er naast vreugde ook kommer en verdriet. Voor sommige van ons was het een jaar van ziekte en zelfs verlies. Voor iedereen was het een jaar met beperkingen.

Bij Natsec werd een groot aantal activiteiten stopgezet. Gelukkig kon er wel steeds gevaren worden.

De vooruitzichten in 2021 lijken vooralsnog positief. Al moeten we er rekening mee houden dat de beperkingen pas wegvallen als de vaccinatie het virus voldoende uitschakelt. Kortom het ongewis is wanneer de maatregelen ons weer toestaan activiteiten te organiseren.

We verheugen ons al op het organiseren en varen van toertochten, op de gezelligheid in de kantine, de klusdagen, op de gezamenlijke tochten op de dinsdagavond en de maandagochtend en alle dagen die we willen. Een jaar van activiteiten.

Kortom, we verheugen ons om elkaar te zien, te spreken en te varen. Zodra mogelijk willen we een middag/avond organiseren om lekker te varen, te eten en wat te drinken om bij te praten. Ook zal een Algemene Ledenvergadering weer mogelijk worden. Dan kunnen we, als bestuur, u dan in deze vergadering melden dat Natsec nog steeds groeit, financieel heel gezond is en er geen lastige problemen zijn.

Activiteiten

De gezamenlijke kouwe klauwentocht en de heerlijke oliebollen op de nieuwjaarsreceptie zullen we nog even moeten missen. Dat betekent natuurlijk niet dat we het nieuwe jaar helemaal zonder varen hoeven te beginnen.

We stellen voor de kouwe klauwentocht individueel te varen, op 3 januari, ergens tussen 9.00 uur en 14.00 uur. Een prachtige gelegenheid je medevaarder, die je onderweg tegenkomt, een gelukkig nieuw jaar te wensen. We nodigen je ook uit om de nieuwjaarsreceptie online bij te wonen op 3 januari 2021 van 15.00 uur tot 17.00 uur. Met elkaar kletsen via Zoom.

https://zoom.us/j/6404722630?pwd=bmpRRXpJdjcvOG1xdmNZa2M3Y25EZz09

Ik ben geen ster in Zoom, maar als het meezit gaat het lukken.

Namens het Bestuur,

Dolf Wemmers