Zaterdag 12 mei: Tocht langs de ‘Verdwenen Molens’

Tocht langs de ‘Verdwenen Molens’

Tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 12 mei maakt de Vlaardingse Fluisterboot weer een ‘Verdwenen Molens’ tocht. Varen langs maar liefst 13 plaatsen waar in het verleden molens stonden? De tocht komt tot stand in samenwerking met Kanovereniging Natsec en de Historische Vereniging Vlaardingen.

Vertrekpunt en vertrektijden

Er wordt gestart vanaf de kade bij Polderpoort aan de Watersportweg in Vlaardingen. De vertrek-/terugkomsttijden zijn:

 • Opstappen vanaf 09:00 uur, afvaart 09:30 uur / ca 14:00 uur terug bij de steiger

Kosten

Deelnemers betalen € 15,-. Leden van Natsec en HVV krijgen € 3,= korting op de vaart.
U krijgt daarvoor een rondvaart, koffie met een koekje aan boord, een uitleg en beschrijving van de route en de rondleiding in de Groeneveldse molen.
U kunt als optie voor € 7,50 een broodjeslunch (te nuttigen aan boord) bestellen. Dit graag bij uw inschrijving aangeven.

Inschrijving

U dient van tevoren in te schrijven via deze website.
https://www.srvv.nl/vf/index.php/nationale-molendag-zaterdag-12-mei
Uw inschrijving is pas na betaling definitief. Na betaling ontvangt u z.s.m. een bevestigingsmail, dit is tevens uw deelnamebewijs.

Met vriendelijke groet,
Wim Verschuur

Maandagochtend AA tocht

Maandagochtend AA tocht

Na een druk weekend van diverse leden met: de molentocht per kano, rondvaatboot, fiets en zelfs een roeiboot die een poging deed om molenlocaties te ontdekken of wat er nog van over is werd er maandagochtend door een groep vaarders weer het bekende rondje gepeddeld. Via de Vaart, Boonervliet, Bommeer, Foppenplas, koffie drinken bij het Jachthuis, Noordvliet en de Vaart weer richting Natsec. Kom gerust eens langs bij de AAers op maandagochtend. Rond de klok van 9 uur vertrekken wij en zijn in de regel rond de klok van 12 uur terug. Ondanks dat de AAers in de regel met pensioen zijn mogen ook jongeren met ons meevaren. Ook organiseren we wel eens een ontdekkingstocht in het Westland.

Groet Willem Borsboom

Molentocht op andere wijze

Molentocht op andere wijze!

Niet met de Natsec kanoërs, fiets of Andante maar met een sloep van de Port of Rotterdam. Willem had al lang een wens om eens met de sloep over de Vlaardingervaart te roeien.  Toevallig val dat samen met de georganiseerde molentocht van Natsec op 21 april. Een team van de Mariniers was vorig jaar de 1e die vanuit Rotterdam Schipluiden bereikten met een sloep. Willem maakte zijn roeiers ook warm voor zo rondje. Dit als voorbereiding/training voor de zware tocht van Harlingen naar Terschelling.

Wij roeien vanuit de 1e Eemhaven naar Vlaardingen en zien vanaf de sluis de 1e molen al! Via de Vlaardingervaart, Boonervliet, Foppenplas, Noortvliet richting Schipluiden. In Schipluiden, na passage van de 2e molen, even pauze voor de lunch in het restaurant Middelpunt. Dit restaurant is bij veel kanoërs en fietsers bekend als rustpunt voor een verfrissing of broodje. Op de terugweg besluiten we aan de hand van het weer of we nog een 2e rondje Foppenplas maken. Wij hopen velen van u te zien onderweg bij uw speurtocht naar molens en plaatsen waar ze gestaan hebben in het verleden.

Groet Willem Borsboom

Devizes to Westminster (DW) International Canoe Race

De deelnemer

Zoals sommige van jullie al wel weten ben ik buiten Natsec ook lid bij A.L.S.K.V Levitas in Leiden. Ik vaar hier mee in een vlakwater wedstrijd groep waar ik voor het eerst hoorde van de DW-wedstrijd. Tijdens deze wedstrijd vaar je 200 km van Devizes naar Westminster (Londen) en moet je 77 keer overdragen. Ik nam deel in het endeavour double senior klassement waarin je deze afstand verspreid over 4 dagen vaart in een K2 (tweepersoons wedstrijd kajak). Ik heb voorafgaand enorm getwijfeld of ik het wel moest doen, 200km varen is toch eigenlijk gekkenwerk. Maar wat ben ik blij dat ik het heb gedaan.

Bij aankomst voelde ik mij onmiddellijk welkom in Devizes, waar we als buitenlanders werden geïnterviewd door een lokale radiozender. Bij de start werden onze K2 boten gekeurd en kregen we alle benodigde spullen. Het is een bijzonder goed georganiseerde wedstrijd en iedereen is ontzettend vriendelijk en wil je graag helpen.

– Lees hieronder verder –

Continue reading

Verdwenen molentocht op 21 april.

Verdwenen Molentocht

 

Op zaterdag 21 april kan er gevaren worden naar de Groeneveldse Molen bij het Woudt. De tocht wordt georganiseerd door Natsec. de Historische vereniging en de Andante.
De tocht voert van Vlaardingen naar de Groeneveldse molen bij ’t Woudt, per kano, fiets of met de fluisterboot.

 

Opgave en kosten

De kosten voor de rondleiding en een beschrijving zijn €3,50.
De tocht rechtstreeks naar de molen is ca 10 km heen en terug. Voor de enthousiaste kanoërs bestaat de mogelijkheid voor een ommetje extra va ca 4 km. Dus geen 30 km zoals op de website stond te lezen.

Op de dag zelf en ook op zondag 22 april van 14.00 tot 16.00 uur is er in de kantine een expositie over de molenplaats waarop nu het clubgebouw van Natsec staat.
Kanoërs: Start ca. 09:00 uur / terug ca 15:30 uur vanaf de Natsec-locatie Watersportweg.

Opgave graag vooraf bij ledenadministratie@natsec.nl
Meer info op www.natsec.nl

Dick van der Velden, 3-4-2018

— Lees hieronder verder —

Continue reading

Er zijn helpende handen nodig.

Er zijn helpende handen nodig.

Voor een aantal taken binnen de vereniging hebben we op korte termijn mensen nodig.
Met elkaar maken we licht werk.  Waar gaat het om?

Secretaris

We hebben geen secretaris in ons bestuur. Er is dringend een nieuwe secretaris nodig bij een jong en dynamisch Natsec-bestuur. Ben jij bereid je in de komende ALV te laten benoemen?  (informatie bij Dolf Wemmers)

Schoonmaakcoördinator

Arie van Montfoort heeft in de vorige ALV al te kennen gegeven te willen stoppen met zijn rol als coördinator van de schoonmaak. Het is ons nog niet gelukt om een vervanger te vinden.

Iets voor jou? Arie helpt je op weg. (informatie bij Arie van Montfort)

Kantinemedewerkers

De kantine is een belangrijke spil in ons verenigingsleven. De kantine is open op de dinsdagavond en de zondagmiddag. Het is een prachtplek om meer collega leden te ontmoeten en levert een bijdrage aan het welzijn van Natsec. Je wordt ingewerkt en één keer in de 2 of 3 maanden (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) sta je achter de bar. (informatie bij kees van der Pijl)

Vertel maar wanneer je ingewerkt wilt worden, maak een afspraak met Kees van der Pijl.

Bestuurslid Activiteiten en PR

Nu het gebouw helemaal op orde is willen we in de komende tijd de aandacht vooral op vele leuke activiteiten voor onze leden organiseren. We hebben hulp nodig om dat te coördineren. Regelmatig stukjes in krant of sociale media zijn heel wenselijk.

Meer roaring bij Natsec, je hebt het in je vingers.

(informatie bij Dolf Wemmers)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Natsec op 24 april 2018

Algemene Ledenvergadering

 Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Natsec op 24 april 2018.
Inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering 20.00 uur.

Agenda en alle overige stukken voor de Algemene Ledenvergadering op 24 april zullen voor de leden van Natsec op de Natsec Site, op de pagina ‘Documenten‘ geplaatst worden. Om deze pagina te zien moet als wachtwoord de “sleutelcode: ingevuld worden.

Op de agenda staat o.m. het financiële verslag van en de discussie over de mogelijkheden voor een actiever Natsec.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering

Dinsdagavond 24 april 2017
Aanvang 20:00 uur
Kantine van Natsec

 

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen ALV van 31 oktober 2017
 3. Presentatie jaarrekening / Financieel Verslag (zie bijlage)
 4. Verslag kascontrolecommissie
 5. Verlening decharge ledenvergadering aan bestuur
 6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 7. Formeel besluit om als Natsec mee te doen aan de Coöperatieve Vereniging Broekpolder
 8. Iets te melden vanuit de Commissies
 9. Wat gaan we doen in 2018, wie helpt mee organiseren (zie ook bijlage)
 10. Er zijn nog vacatures te vervullen (zie ook bijlage)
 11. Rondvraag.

 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Kanovereniging Natsec.

Kajakvaardigheid A cursus, start binnenkort.

Kajakvaardigheid A

Op zondag 8 april start de twee daagse KajakVaardigheid A cursus.  Zie ook de vorige aankondiging. Er is nog plaats voor enkele deelnemers. Inschrijven kan tot woensdag 4 april via pdousi@gmail.com.

Het doel van de cursus is dat de deelnemer aan het eind van de cursus, een betere en vaardigere kajaker is geworden.  De cursus wordt op zondag 6 mei afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Deelnemers die geslaagd zijn ontvangen dan het certificaat KajakVaardigheid A van het Watersportverbond, WSV.

Dit certificaat vormt de basis van de verdere kajakopleidingen die het WSV  biedt.

 

AA kanoërs deze keer niet op het water

AA kanoërs deze keer niet op het water

De AA kanoërs gaan, 21 maart, op bezoek bij Kees de Dreu, ook Natsec lid, in het Pronova College te Schiedam waar les wordt geven aan leerlingen van 13 tot 18 jaar. Deze jongens en meisjes hebben een achterstand in leren opgelopen op de lagere school of door andere omstandigheden.

  

Kees liet ons: Dick, Wim, Peter, Jan en Willem het gebouw met verschillende leslokalen zien. Iedere groep leerlingen krijgt onderwijs in de gangbare vakken waaronder: taal, rekenen, schrijven en handarbeid op een aangepaste snelheid. Zodra een leerling even wat extra aandacht nodig heeft zijn daar leraren of ruimten voor beschikbaar om in alle rust verder te leren of opgevangen te worden. Vooral de klassen waar praktijk ervaring wordt gegeven was voor ons interessant daar wij veel materiaal of objecten zagen staan die ons aan de Ambachtsschool of de LTS deed denken.

Continue reading

Enquete vaarnetwerken provincie Zuid-Holland

Enquete vaarnetwerken

Deze week en volgende week wordt er een enquête uitgevoerd onder watersporters in Zuid-Holland.
Het Watersportverbond is er van overtuigd dat een zo groot mogelijke respons in het belang is voor alle watersporters.
Via de link www.startvragenlijst.nl/recreatieroutes vindt u de enquete.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Groeten,
Pieter Runsink
Secretaris regioteam Zuid-Holland Midden