Januari – sleutelmaand, belangrijk voor de toegang van de loods.

Januari is sleutel maand. Alle leden die ooit borg hebben betaald krijgen een nieuwe sleutel.

Waarom andere sloten en sleutels? Afbeeldingsresultaat voor sleutels breur

Een eis van de verzekering is dat het hang- en sluitwerk een inbraakwerendheid heeft van 3 minuten wil men, bij een inbraak, dekking van de inbraakschade. Met de verzekering is afgesproken dat op 1 februari dit het geval zal zijn.

Concreet betekent dat onder meer de sloten in de deuren van het gebouw een SKG keurmerk moeten hebben en de huidige vervangen moeten worden.

Op 1 februari zit er in de loods en de hekken nieuwe sloten.  

Met de nieuwe sleutel kunnen de leden dan zowel het hek als de loods openen. De oude sleutel heeft u nodig tot 1 februari.

De sleutels worden ‘op naam’ uitgereikt tijdens de kantine uren op de zondag en dinsdag, beginnend op dinsdag 3 januari 2017. Er staat een enveloppe voor u klaar met uw naam. Op de nieuwjaarsreceptie op 8 januari hopen we u uiteraard te zien en kunt en passant een nieuwe sleutel ophalen. Zijn er vragen over uw sleutel, neem dan contact op met Dick van der Velden, onze leden administrateur: ledenadministratie@natsec.nl, telefoon 010-4742214