Toertocht in het Loetbos zondag 19 september 2021

Aanstaande zondag 19 september varen we een prachtige tocht in het Loetbos over het eeuwenoude veenriviertje de Loet in de Krimpenerwaard.

Vroeger werd het gebied rond de Loet gebruikt voor veenwinning. De vele sloten werden toen gebruikt om het water van de veenwinning af te voeren. Toen de veencultuur verdween zijn vele veenmoerasgebieden omgezet in grote percelen, polders, voor de landbouw.

Kroos op sommige plekken

In de jaren vijftig is hier een bos aangelegd; het Loetbos. De voormalige polders zijn weer teruggegeven aan de natuur. Die kreeg op de meeste plekken vrij spel. In het resterende gedeelte werd hier en daar door natuurbeschermers geholpen om de ontwikkeling van de natuur een handje te helpen.

Het gebied is de afgelopen jaren beplant met soorten die zich thuis voelen in laagveengebied. Er zijn nu elzen, wilgensoorten en populieren te vinden.  

Ook de rietorchis, zonnedauw, zuring, koekoeksbloem, moerasspirea, hop, gele lis en valeriaan kun je hier vinden. Naast veel watervogels vind je hier ook de zwartkop, tuinfluiter, grote bonte specht en de blauwe reiger.

Kortom, dit is een tocht die je niet wilt missen! De tocht is geschikt voor iedereen; jong, oud, ervaren, beginner, kajak of Canadees. Zorg voor een lekkere picknick, we nemen er de tijd voor! We verzamelen zondag om 8.45 uur om met elkaar de boten op de trailer te laden. Om 9.15 uur vertrekken we richting het Loetbos.

Graag aanmelden via de mail; toerkanovaren@natsec.nl en daarbij vermelden of je gebruik wilt maken van de trailer (vergoeding 2 euro).

De toercommissie

Introductie SUPpen, 3 en 17 augustus

Voor alle nieuwe leden die gebruik willen maken van de SUP boards van de vereniging geef ik aanstaande dinsdagavond vanaf 18.30 korte instructie op de Sup. Ook het gebruik van de vin en de enkelband worden uitgelegd. 
Vanaf 19:30 voor iedereen die al een keer eerder op de Natsec SUPs heeft gestaan.
Voor vragen en het organiseren van andere SUP activiteiten kan je een mailtje sturen naar suppen@natsec.nl

Hartelijke peddel groet
Elize

Mooie toertocht gevaren in Utrecht

We hebben op zondag 18 juli een hele mooie toertocht gevaren in Utrecht. Kees is zaterdag nog teruggeweest met de kajak en heeft de toertocht flink aangepast. Het resultaat is een mooie tocht vanaf kasteel Rhijnauwen over de Kromme Rijn naar het centrum van Utrecht. We zijn via een mooi smal water, de Minstroom weer teruggevaren.

Klik hier voor de route. Hieronder een paar foto’s.

UPDATE Toertocht aanstaande zondag, 18 juli

Het wordt zeer waarschijnlijk een rondje in en om Utrecht. De tocht wordt zaterdag voorgevaren

Afgelopen zondag hebben wij als toercommissie de toertocht voorgevaren. Dit doen wij altijd omdat we moeten kijken of de instapplek prettig is, we de trailer goed kwijt kunnen en of de tocht is geschikt om met een grotere groep mensen te varen.

We zijn zondag om 8.50 uur vanaf Natsec vertrokken en waren om 21.00 uur weer terug bij Natsec om de boten af te laden. De tocht is ongeveer 20 km lang, wat een mooie lengte is. Onderweg bleken er helaas meer overdraagpunten te zijn dan wij hadden verwacht. Zo waren er bijvoorbeeld een aantal zeer lage bruggetjes en duikers waar alleen Ruud onderdoor kon varen. Verder bleek het niet mogelijk om een rondje te varen omdat een duiker zodanig begroeid was dat zowel overdragen als doorheen varen onmogelijk bleken (zelfs voor Ruud!).

Wij bekijken nu de opties voor een deel van deze tocht of voor een totaal andere tocht. Graag willen we op tijd weten wie er mee gaan op de tocht. Dit zou nog van invloed kunnen zijn op de keuze die we maken.

Daarom verzoeken wij iedereen die meegaat zich alvast zo snel mogelijk op te geven via toerkanovaren@natsec.nl

Zoals altijd zullen we verzamelen en opladen om 8.45 uur en vertrekken vanaf 9.00 uur. Bij aanmelden graag vermelden of je met eigen auto en/of kano komt en of je gebruik wilt maken van de trailer.

Met vriendelijke groeten, de toercommissie.

Suppen in de Weerribben

Op vakantie door Nederland met de fiets en tent met mooi en warm weer. Tijd om wat verkoeling te zoeken in de Weerribben.

In Ossenzijl in het Nationaalpark de Weerribben bevindt zich camping de Kluft; https://www.dekluft.nl Deze camping heeft een prachtig trekkersveldje waar je mooi langs het water kan staan met je tentje.

Kanoschool Herbie Bird

Vanaf de camping loop je zo naar de kanoschool Herbie Bird; http://www.herbiebird.nl/ Daar werd ik hartelijk ontvangen door Arij van der Kooij en zijn vrouw. Van Arij een supboard te leen gekregen en samen een prachtig rondje gevaren.

Dit is een heel mooi beschut gebied midden in de natuur waar je heerlijk kan suppen en kanoën.

Een aanrader voor al de suppers van Natsec!

Vriendelijke supgroeten,​ Kees Paalvast

Verslag AA Bruggentocht

Na de Corona maanden eindelijk weer een grote tocht kunnen organiseren. Maandagochtend verzamelde zich 11 kajakkers en 3 fietsers zich bij Natsec. Piet zou deze tocht weer de bruggen over de Oost Gaag openen. Willem maakte van de tocht foto’s en een verslag. Mooi weer dus ook veel wandelaars en fietsers langs de Vaart die bewonderend de kajakkers gaden sloeg. Willem en Jaap reden naar de Boonervliet waar zij de vaarders opwachten. Bij de Foppenplas ontmoette we Piet die vanaf het Jachthuis de groep begeleide. Men had deze keer voor de Middenvliet gekozen daar via deze route een extra brug werd gepasseerd. Dat leverde natuurlijk extra rekkenwerk op want ieder jaar komt de vraag: hoeveel bruggen waren het nu? Het ene jaar 29 dan weer 30 en nu 31? Later zouden we verrast worden door een extra noodbrug in Maasland. Dus weer rekenen!

Koffie met stroopwafels

In Schipluiden aangekomen bleek de grote klep van de ophaalbrug weg te zijn voor renovatie. Doch de doorvaart werd geblokkeerd door pontonnetje. Vele verzonnen weer manieren om uit te stappen zelfs Wim haalde caperiolen uit om via het pontonnetje te klunen. Gelijk werd de overdraagplaats gebruikt voor een koffiepauze. Anne kreeg het voor elkaar om over te steken via het pontonnetje om naar de bakker te gaan voor stroopwafels. We kwamen niets tekort want er waren nog meer koeken. De volgende brug lag dichtbij en is ook te laag dus er werd besloten om kajaks over straat naar de volgende instaplaats te dragen. Tot onze schrik zagen we nog een noodbrug over de Oost Gaag liggen dus de wandelmars werd voortgezet of de kajak werd voortgesleept naar de noodbrug. Sommige lage kajaks konden er onderdoor. Via de idyllische dorpskern van Maasland werd de tocht voortgezet.

De bruggen openen

Willem zocht nog wat leuke plekjes om wat foto’s te maken. Sommige deden hun best om goed voor de camera te komen. Zeker de nieuwkomers, Anne en Lennie, want die vonden deze tocht een hele uitdaging. De fietsers stonden bij de volgende brug alweer klaar. Piet ramde de keggen met een zware hamer uit de behuizing waarna met vereende krachten de brug een klein stukje werd geopend. Vaak was Jan, de expeditieleider, als eerste onder de brug door gevolgd door Cees. Een enkele brug bood flinke tegenwerking zodat ook Willem werd ingeschakeld en zelfs de bewoonster van de boerderij schoot te hulp. Zij gooide haar gewicht in de strijd en de brug zakte weer op zijn plekje. De volgende bruggen werden door Piet keurig geopend. We kwamen nog een brug tegen waarvan de kabel al jaren kapot is dus dat werd weer uitstappen. Menigeen had een natte broek of voet want de walkanten waren hier behoorlijk stijl. Jan een introducé die met ons ook de tocht wilde meemaken haalde rare capriolen uit hangende aan de brug om er zo uit te kunnen stappen.

Lunchpauze

Bij de boerderij van de Vette werden de kajaks op de wal getrokken. Zelfs met vaarder er nog in. Altijd leuk gezicht en Willem stond in aanslag met zijn camera om eventueel te water geraakte personen op de gevoelige plaat te zetten. Anne genoot van de tocht en appte wat foto’s naar het thuisfront om haar man de belevenissen te laten zien. We zochten een plekje in de schaduw om onze boterhammetjes te nuttigen. Ook de thermosflessen werden verder leeggedronken. Er werden wat spannende tochten aangehaald of belevenissen tijdens de weekend tochten die we door het land maakte. Wij als AAers houden ons gezien onze leeftijd wat dichter bij huis op want om nog in een tentje te kruipen dat hadden wij in het verleden genoeg meegemaakt. Ook de natuur in onze omgeving is mooi. De tocht werd weer hervat en spoedig voeren we weer op de Vaart richting Vlaardingen. Halverwege klommen we nog even in de hoge stoelen om de natuur te aanschouwen en om de vaarders aan te moedigen voor het laatste stukje naar Natsec. Daar aangekomen lagen de kajaks spoedig in de rekken en namen wij nog wat te drinken. Dat hadden we wel verdiend na zo zware tocht in die hitte.

Groet Willem Borsboom

Klik rechts op de foto voor de volgende foto.

a (001)

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 6 juli

Dinsdagavond 6 juli 2021

Inloop 19.30 uur

Start 20.00 uur

Bijlagen en stukken staan op de site onder ‘Algemeen’ – ‘Documenten’, wachtwoord is de sleutelcode.  

Agenda:

 1. Opening van de vergadering
 2. Goedkeuring notulen najaars ALV, gehouden op 3-12-2019
 3. Terugblik 2020 en 2021
  Onder meer:
  Corona en rol Bestuur,
  Vernieuwing kantine,
  Peter Paul Ammerlaan als Coördinator Botenloods,
  Paul Verschuren als Coördinator Clubboten,
  toename aantal leden,
  start activiteiten bij Natsec.
 4. Presentatie Jaarrekening 2020 en Jaarverslag van de Penningmeester
 5. Verslag van de Kas controle commissie.
 6. Benoeming nieuwe Kas controle commissie.
 7. Benoeming bestuursleden;
  benoeming Jet Verschuren in de functie van Penningmeester
  Peter Paul Ammerlaan als algemeen bestuurslid
 8. Afscheid Bas Bol
 9. Voorstel om de schoonmaak kostendekkend uit te besteden en hiervoor de contributie te verhogen per 1-1-2022 met € 4,-
 10. Natsec 40 jaar jong, benoeming feestcommissie
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting door de Voorzitter

Eerste toertocht 2021; De Noordwaard, naast de Biesbosch

De Noordwaard is onderdeel van het landelijke plan om de rivieren de ruimte te geven. Het voormalige landbouwgebied is vanaf 2015 geheel ontpolderd en bestaat nu uit verschillende platen en kleinere polders. Voor kanoërs een heerlijk gebied met schoon water, geen gemotoriseerde bootjes en veel verschillende vogels en begroeiing langs de kant. Zie website: biesboschlinie.com/

Wij hebben de tocht afgelopen zaterdag voorgevaren en hebben genoten van de diversiteit van het gebied. Zo zijn er hele randen lichtblauw gekleurd door een waas van moerasvergeet-me-nietjes, terwijl we in een ander watertje nog de restanten tegen kwamen van voor de ontpoldering. We hebben gezwommen in schoon water en gepicknickt op een mooie plek. Lepelaars, tureluurs, kieviten, scholeksters, sperwers, arenden en nog vele andere vogels gezien. Zoals wij het nu inschatten is dit tot nu toe de mooiste tocht van 2021. Geschikt voor iedereen die van varen, gezelligheid en natuur houdt. Een aanrader dus.

Als je meegaat, dan graag aanmelden via emailadres: toerkanovaren@natsec.nl. Geef daarbij aan of je gebruik wilt maken van de trailer (als je kano niet op je eigen auto kan, kun je gebruik maken van de trailer. Houdt hierbij rekening met een vergoeding van circa 2 euro per boot, benzine voor het trekken van de trailer). Wil je gebruik maken van een kano van Natsec, dan is dit mogelijk. Je kunt op de ochtend zelf een boot pakken en evt. op de trailer laden.

We verzamelen om 8.45 uur bij Natsec, laden dan met elkaar de boten op en vertrekken om 9.15 uur richting Noordwaard. Het is een klein uurtje rijden. Houd er rekening mee dat het instappen voor natte voeten kan zorgen. Neem je eigen, lekkere, picknick mee, zwemkleding, droge kleding en zonnebrand en de dag kan niet meer stuk. We hopen je zondag 20 juni te zien.

De toercommissie.

SUPpen vanavond vanaf 18:30 uur

Vanavond, woensdag 9 juni 2021, kun je bij Natsec de nieuwe SUP boards uitproberen. Tevens is er de gelegenheid voor een korte instructie. Elize is vanaf 18:30 uur aanwezig. Geef even door welke tijd jouw uitkomt om met de SUP’s het water op te gaan. Emailadres: suppen@natsec.nl .

Volgende week dinsdagavond 15 juni vanaf 18:30 uur is er ook de gelegenheid om de SUP’s uit te proberen.

30 Bruggentocht op maandag 14 juni

Aanstaande maandag is het top weer voor deze historische 30 bruggentocht.

We vertrekken om 9:00 uur bij Natsec. Neem brood en koffie mee.
Een brugwachter/ophaler is geregeld.

Laat even weten of je meegaat. Emailadres: aa@natsec.nl .

Wim van der Eijk