Natsec, hoe staan we ervoor en wat zijn de plannen.

In de komende periode zullen steeds meer mensen worden ingeënt en kunnen we ervan uitgaan dat we in 2021 ook steeds meer activiteiten kunnen organiseren. Het plan is om tal van activiteiten voor te bereiden die vervolgens uit te voeren zodra deze mogen.

Voor we ingaan op de activiteiten willen we graag de stand van zaken weergeven.

Hoe staan we er voor.

Ondanks alle beperkingen is afgelopen jaar toch veel doorgegaan bij onze vereniging. Er is onderhoud geweest aan de clubboten, de tuin en het gebouw. Er hebben tal van cursussen plaatsgevonden en excursies zijn georganiseerd. De AA is actief geweest als altijd. Het bijhouden van de ledenadministratie en financiën alsmede de introductie van nieuwe leden zijn gewoon doorgegaan. Er is steeds schoongemaakt.

We realiseren het niet altijd maar het gebeurt toch. We willen iedereen bedanken die deze activiteiten gedragen hebben. Dankzij hen kunnen we blijven varen.

Lopende zaken.

 • Onze penningmeester Bas Bol gaat ons verlaten. Hij ruilt de drukke randstad in voor een mooie plek in Overijsel. Jet Verschuren hebben we bereid gevonden de rol van (plaatsvervangend) penningmeester op zich te nemen. We hopen dat er straks ruimte is voor een gepast uitzwaaien van Bas. We zullen zeker missen.
 • Naast Jet hebben we ook andere kandidaten om taken in het bestuur uit te voeren.
 • Met de nieuwe bestuursleden komt er ook een nieuwe rolverdeling wat betreft het terrein, het gebouw, de boten en de kantine.
  • Paul de Weerd doet de kantine
  • Paul Verschuren wordt verantwoordelijk voor de clubboten. Hij zal in samenspraak met anderen een (beleid)voorstel voorbereiden. Na goedkeuring is dat bepalend voor het onderhoud, de vervanging, de vernieuwing, en eventuele verwijdering van het clubmateriaal.
  • Peter-Paul Ammerlaan is verantwoordelijk voor de botenloods, de bootplaatsen en de buitenruimte.
  • Fer Andeweg blijft verantwoordelijk voor het organiseren van het onderhoud van het gehele clubterrein/gebouw.
 • Aan Peter-Paul Ammerlaan en Paul Verschuren is gevraagd deel te nemen aan het bestuur. Zij hebben hierop positief gereageerd.
 • Zodra mogelijk roepen we een ALV bij elkaar. Onder meer leggen we dan de invulling van het bestuur aan de leden voor

Organiseren van activiteiten in 2021.

We gaan ervan uit dat dit jaar langzaam weer activiteiten mogelijk zijn. In de komende weken willen we een groot aantal zaken voorbereiden om klaar te zijn als we weer “meer open” mogen zijn. We inventariseren alle soorten activiteiten. Kortom we willen een programma gereed hebben dat naar gelang “wat wel kan” uitgevoerd kan worden. Cursussen, toertochten, themabijeenkomsten, barbecue’s, gezellige avonden enz. Wil je meedenken en mee organiseren, geef je dan op bij Dolf Wemmers (info@natsec.nl).

We gaan er in ieder geval van uit dat we dit jaar een aardig cursusaanbod kunnen organiseren. We denken dan aan cursussen voor beginners voor zowel kajak als open kano, clinics voor onderdelen van het kanovaren, kanovaardigheid A, en open kanovaardigheid A. Maar ook oefeningen als reddingen enz. Ook cursussen voor de sup zijn in beeld.

Zodra mogelijk organiseren we een Algemene Ledenraad Vergadering. Intussen zetten we alvast de (financiële) stukken op het besloten deel van de site (onder Algemeen, bij Documenten).

Op naar nieuwe activiteiten in 2021.

Natsec, een Covid-19 jaar verder.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is AA-Poldertocht-53-1024x498.jpg

We zijn nu een jaar verder. In maart 2020 moesten we melden dat alle gezamenlijke activiteiten moesten worden stopgezet. De kantine en kleedkamers gingen dicht. Het gebruikelijke verenigingsleven bij Natsec werd aardig overhoop gehaald. Gelukkig kon het in gezinsverband of individueel kanoën het hele jaar doorgang vinden.

Beetje lucht

In juni ontstond er wat lucht en kon er gedacht worden aan een coronaproef vaartocht met meer personen. Op 14 juni vond die plaats in de richting van Moeder Aarde. Ook was er ruimte voor onder meer een introductiecursus voor nieuwe leden, diverse clinics en cursussen voor sup boarders. Ondanks de beperkingen (groepsgroottes, afstand houden in de loods ed.) was het weer ouderwets gezellig op het water.

In de zomer mocht er weer wat meer. De AA had een aantal fantastische tochten en excursies. De 30 bruggentocht, het bezoek aan het melkmuseum De Zonnehoeve en de Historische Scheepswerf Zorg en Vlijt zijn voorbeelden daarvan. De zeevaarders lieten zich zien door met 22 kajaks van Vlaardingen via Het Scheur naar Maassluis te varen. En vervolgens binnendoor terug naar Natsec. Ze passeerden de Vlaardinger Driesluizen en de Buitensluis en de Monstersche Sluis. Ook de toertochten over de Mije, de Kagerplas en de Biesbosch waren een succes.

De rem erop.

In oktober moest er weer stevig de rem erop. Alle gezamenlijke activiteiten moesten weer worden stopgezet.

Corona heeft forse consequenties gehad op ons verenigingsleven. De sluiting van de kantine, het niet meer gezamenlijk kunnen varen heeft er stevig ingehakt, vooral voor alleenstaanden.

Maar ook gezamenlijke overleggen zoals de Algemene Ledenvergadering (ALV) moesten we ontberen. De ALV is niet alleen voor de afhandeling van formele zaken. Het is ook altijd even een moment dat we met elkaar de zaken doornemen en kijken hoe we verder gaan.

We hebben aan een virtuele ALV gedacht. We hebben advies ingewonnen van het Watersportverbond. Het blijkt dat de virtuele ALV voor ons geen alternatief is voor formele afhandeling van zaken, zoals decharge van het bestuur enz. Omdat er geen prangende problemen zijn hebben we verder ook geen moeite gedaan.

Op naar het nieuwe vaarjaar.

De vereniging staat er financieel goed voor. Er is een forse toeloop van nieuwe leden. En we maken ons op voor een nieuw vaarjaar, waarin we hopen dat er steeds meer mag en kan. De voorbereidingen van activiteiten in 2021 zijn gestart.

Zie ook: Natsec, hoe staan we er voor.

Kanoroutes zijn bijgewerkt

Blijkbaar werkte de kanoroutes op de website niet goed. De onderliggende kaart werd niet getoond. Ik heb vanavond de aanroep van de kaart aangepast. Ik gebruikte hier nog een verouderde api aanroep.

Het resultaat is in ieder geval dat de kanoroutes met kaart en al te zien zijn op: natsec.nl/kanoroutes.

Er staan ook routes bij die starten bij de kanovereniging, zoals de C11 route en de Polder toertocht.

Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar.

Allereerst heel fijne feestdagen en alvast een fantastisch nieuw jaar.

Het jaar 2020 zal een memorabel jaar blijven. Covid-19 bepaalde in belangrijke mate ons doen en laten. Zoals bij ieder jaar was er naast vreugde ook kommer en verdriet. Voor sommige van ons was het een jaar van ziekte en zelfs verlies. Voor iedereen was het een jaar met beperkingen.

Bij Natsec werd een groot aantal activiteiten stopgezet. Gelukkig kon er wel steeds gevaren worden.

De vooruitzichten in 2021 lijken vooralsnog positief. Al moeten we er rekening mee houden dat de beperkingen pas wegvallen als de vaccinatie het virus voldoende uitschakelt. Kortom het ongewis is wanneer de maatregelen ons weer toestaan activiteiten te organiseren.

We verheugen ons al op het organiseren en varen van toertochten, op de gezelligheid in de kantine, de klusdagen, op de gezamenlijke tochten op de dinsdagavond en de maandagochtend en alle dagen die we willen. Een jaar van activiteiten.

Kortom, we verheugen ons om elkaar te zien, te spreken en te varen. Zodra mogelijk willen we een middag/avond organiseren om lekker te varen, te eten en wat te drinken om bij te praten. Ook zal een Algemene Ledenvergadering weer mogelijk worden. Dan kunnen we, als bestuur, u dan in deze vergadering melden dat Natsec nog steeds groeit, financieel heel gezond is en er geen lastige problemen zijn.

Activiteiten

De gezamenlijke kouwe klauwentocht en de heerlijke oliebollen op de nieuwjaarsreceptie zullen we nog even moeten missen. Dat betekent natuurlijk niet dat we het nieuwe jaar helemaal zonder varen hoeven te beginnen.

We stellen voor de kouwe klauwentocht individueel te varen, op 3 januari, ergens tussen 9.00 uur en 14.00 uur. Een prachtige gelegenheid je medevaarder, die je onderweg tegenkomt, een gelukkig nieuw jaar te wensen. We nodigen je ook uit om de nieuwjaarsreceptie online bij te wonen op 3 januari 2021 van 15.00 uur tot 17.00 uur. Met elkaar kletsen via Zoom.

https://zoom.us/j/6404722630?pwd=bmpRRXpJdjcvOG1xdmNZa2M3Y25EZz09

Ik ben geen ster in Zoom, maar als het meezit gaat het lukken.

Namens het Bestuur,

Dolf Wemmers

Hartelijk Dank

Hartelijk dank voor alle aandacht, medeleven en hulp in welke vorm dan ook tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn innig geliefde en zorgzame man Jan. Woorden schieten tekort. Het geeft steun en troost.
Dankjewel, Wilma – Jan (in liefdevolle herinnering).
Vlaardingen, 20 december 2020.

Fijne kerstdagen en een mooi 2021.

Online informatieavond Ecologische Verbindingszone Zuidrand

Op 16 december 2020 is er een online informatieavond over de Ecologische Verbindingszone Zuidrand. Dit gaat over de verbinding tussen de natuurgebieden “Vlietlanden” en “Ackerdijckse Plassen” .

Zie deze bijlage voor meer informatie. Opgeven bij emailadres: hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl
Het ontwerp is na de informatieavond te zien op www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/

In memoriam Jan Smit

Op 20 oktober overleed Jan Smit, 76 jaar oud. Hij was een enthousiast zeevaarder en ging graag brandingvaren. Het laatste jaar is hij hard achteruit gegaan en in maart werd bij hem ALS vastgesteld. Afgelopen dinsdag is hij in het ziekenhuis overleden. Hij ligt nu thuis opgebaard.

Natsec & Corona virus, gezamenlijke activiteiten opgeschort

Het Kabinet heeft een aantal nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het Covid-19 virus te verminderen.

Deze maatregelen treffen ook de activiteiten bij onze kanovereniging.

Het gevolg is dat wij als vereniging bijeenkomsten en niet noodzakelijk reizen moeten zien te voorkomen/tot uiterst dienen te beperken Dat houdt in dat we alle door Natsec georganiseerde activiteiten stoppen.

Alleen individuele activiteiten kunnen doorgang vinden. De handhaving van de 1,5 m afstand houden, is essentieel.

Dat houdt ook in dat de toertocht van 18 oktober in Leiden komt te vervallen. Vanaf Natsec varen is prima, houd afstand is het credo!

Individueel sporten mag, ook met meer dan 4 personen. Met een groep van meer dan  4 personen koffiedrinken of uitrusten mag weer niet. Vanaf het begin tot en met het eind van het sporten blijft de 1,5 meter van kracht. Kortom, pas vooral op voor jezelf en anderen. Sport safe.

Het bestuur.

Toertocht Leiden op 18 oktober 2020

Gelet op de ernst van de sterke toenamen van besmettingen is het bestuur van mening dat wij als vereniging bijeenkomsten en niet noodzakelijk reizen moeten zien te voorkomen/uiterst dienen te beperken. Dat houdt in dat we alle door Natsec georganiseerde activiteiten stoppen. 

Volgende week zondag varen we een toertocht door het centrum van Leiden. We stappen op bij kanovereniging Levitas en varen daar vandaan het centrum in. We zulen een paar parkjes aandoen voor een koffie- of lunchpauze en hebben dan de keuze om op de terugweg wat extra kilometers te varen of om vanuit het centrum terug te varen. De tocht komt uiteindelijk ergens tussen de 15 en 20 km uit.

Verzamelen en boten opladen bij Natsec om 8.45 uur
Vertrek om 9.15 uur.
De trailer gaat mee.
Graag opgeven of je meegaat bij toerkanovaren@natsec.nl

Historische Scheepswerf Zorg en Vlijt

De AA’ers hadden een leuke excursie georganiseerd naar Maassluis waar een historisch schip wordt nagebouwd. Wim van der Eijk en Jan Willeboordse waren de stuwende kracht met de organisatie naar de Historische Scheepswerf Zorg en Vlijt. Maandag vertrokken 9 kajak vaarders naar Maassluis waar de kajaks bij de jachthaven een mooi plekje kregen. Een stevige wandeling door het historische gedeelte van Maassluis naar de P.J. Troelstraatweg 2. Intussen was Willem opgehaald door Cees met de auto want die liep nog met rollator vanwege een nieuwe heup. Willem wilde dit niet missen want als er schepen in beeld komen is hij erbij. De leden keken opgelucht toen we binnen kwamen: zo het fotowerk en het verhaaltje zit wel goed dat wordt wel geregeld door beide heren. Een vrijwilliger hete ons welkom en de koffie was snel geregeld. Ondertussen liepen de leden nieuwsgierig rond en stelde gelijk vragen aan de vrijwilligers die met verschillende klusjes bezig waren. Ja, ja de gids gaat u straks alles vertellen want ik wil verder klussen.

SNIK

Op diverse plekken staan verschillende werkbanken waar onderdelen voor de boot werden voorbereid. Er was ruimte genoeg in de voormalige Opelgarage. Na de koffie verzamelde de gids ons rond de boot en begon gelijk enthousiast over het project te vertellen. Mannen u ziet hier de ontwikkeling van een echte trekschuit genaamd een SNIK. Voor die tijd was de trekschuit al een veel luxer vervoer middel dan een diligence. De trekschuiten geschikt voor vervoer van passagiers beslaat een periode van 1650 tot 1850. Daarna namen de spoorwegen langzamerhand het vervoer per trein over wat natuurlijk sneller gaat. Echte bouwtekening of schepen uit die tijd bestaan niet meer maar uit de weinige gegevens die er zijn is eerst een model gebouwd. Daarna kwamen er echte tekeningen vanaf de tekentafel. De schuiten werden in het gehele land gebruikt voor vervoer over water daar het wegennet niet zo goed was maar wel voldoende waterwegen.

De start is begonnen in april 2019 en men hoopt in het voorjaar 2021 klaar te zijn. Het hout voor deze trekschuit wordt gezaagd uit boomstammen. Gekozen werd voor bomen uit Denemarken waar het beste eikenhout vandaan komt volgens de bouwers. De leden, waaronder onze houtbewerker Jan, staken gelijk van wal met interessante vragen. De gids liet ons ook nog ruwe en geschaafde planken zien met enkele stukken boomstam die de vreemdste krommingen hadden. Deze stukken worden voornamelijk gebruikt voor spanten in de boeg en achterschip waar alles rond loopt. Met behulp van een mal wordt dan de juiste ronding gezocht en het spant eruit gezaagd. Overige delen en zeker de lange huidgangen worden gewoon gezaagd en nog eventueel wat gebogen met vuur. De plank wordt onder spanning gezet en met een gasbrander heet gestook en dan weer met water afgekoeld om verbranden te voorkomen. Dit werd dan vele malen herhaald tot de gewenste kromming was bereikt.

Rondleiding

Tijd voor een 2e bakje koffie om even de kelen te smeren van de spreker en andere verhalen vertellers. Ieder wist wel wat of had een goede tip! Toen nog een rondleiding door de Snik want we waren toch wel nieuwsgierig hoe dat eruit zag. Grote dikke spanten hielden de bodem en huidgangen stevig bij elkaar. De opbouw was verdeeld in 3 klasse waar gelijk duidelijk werd dat in de 1e klasse alle dakspanten een mooie ronde kant hadden en delen van het schot bestaat uit mooie plankjes. Later komt er ook nog glas in. De 2e klasse werd het al minder qua afwerking en zou later houten luikjes krijgen om wind en water tegen te houden. De 3e klasse was heel eenvoudig uitgevoerd en had gewoon open raampje. Na aanleiding van vragen werden we weer de Snik uit geloodst en wees de gids op de naadjes en kiertjes tussen de huidgangen. Deze worden met behulp van echte vaklui op dit gebied en in samenwerking met de vrijwilligers dicht gebreeuwd. Dan wordt er henneptouw gedrenkt in pek tussen de kiertjes geslagen om zo het vaartuig waterdicht te krijgen. Dit werkt al eeuwen zo maar tegenwoordig zijn er ook andere materialen voor.

Nog een korte wandeling door het museum gedeelte van de werf waar diverse tekeningen, schilderijen en andere oude werktuigen tentoongesteld werden werd het tijd om weer richting Vlaardingen te gaan. De gids werd geprezen voor zijn uitleg en Wim overhandigde hem op een eikenhouten plankje een bijdrage voor de donatie pot. De leden kregen nog een klein aandenken van de Scheepswerf Zorg en Vlijt. Stukje eikenhout met erin een gebrandmerkt model van de Snik.

Wilt u de Snik nog in de afbouwfase willen bewonderen dan kan dat op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 16 uur en voor groepen alleen na afspraak. U kunt natuurlijk ook door de ramen van de showroom de Snik in volle glorie bewonderen. www.historischewerf.nl of 063163204

Klik rechts op de onderstaande foto voor de volgende foto.

SNIK - sept 2020