Het lidmaatschap

Het lidmaatschap :

  • loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggingen schriftelijk voor 1 december.
  • een gewoon lid is op 1 januari van het lopend jaar 18 jaar of ouder
  • jeugdleden (minimumleeftijd 10 jaar) zijn leden die bij aanvang van het verenigingsjaar jonger zijn dan 18 jaar. (Zodra een jeugdlid 18 jaar wordt, wordt het jeugdlidmaatschap automatisch omgezet in een gewoon lidmaatschap of gezinslidmaatschap.) Jeugdleden hebben alleen toegang tot het verenigingsgebouw onder begeleiding van ouder of voogd.
  • een gezinslid is een lid dat op hetzelfde adres woont als een gewoon lid, geen jeugdlid is en een duurzame relatie heeft met een gewoon lid.
 Inschrijfgeld, eenmalig  22,50 euro
 Sleutelborg, eenmalig  30,00 euro
Contributie 
Nieuw
 Hoofdlidmaatschap  85,00 euro
 Gezinslidmaatschap  32,50 euro
 Jeugd gezinslidmaatschap  12,50 euro
 Zelfstandig jeugdlidmaatschap  35,00 euro
 Bijdrage botenfonds zonder eigen kano  10,00 euro
 Stallingsgelden 
 Canadees  50,00 euro
 Kajak  35,00 euro
 Kajak bovenste 2 lagen (boven 2 meter)  30,00 euro
 Donateurschap
 Minimaal  25,00 euro
Rekeningnummer (IBAN)
NL10INGB0002672190

Voor contributie en stallingsgelden geldt bij inschrijving na 1 juli half geld.

Inschrijving

Inschrijving als lid kan met behulp van het inschrijfformulier. U kunt het formulier downloaden, invullen, ondertekenen en opsturen naar de ledenadministratie.

Na ontvangst van het formulier zal een afspraak gemaakt worden voor het in ontvangst nemen van Statuten, Huishoudelijk Reglement, sleutel en toegangscode.

Inschrijfformulier

Meer informatie over het lidmaatschap of toezending van een inschrijfformulier? Emailadres: ledenadministratie@natsec.nl