Lustrum vaartocht, zaterdag 13 mei 2017

Kanotocht voor mensen met een beperking

Beste mensen.
In het verenigingsjaar 2017 bestaat Natsec 35 jaar!
En wie jarig is trakteert. Dus dat doet Natsec ook.

Planning

Wij willen volwassen mensen met een handicap graag een uitje bieden dat zij in hun gewone dagelijks leven niet uit zichzelf kunnen meemaken.
Varen op de Vlaardingse Vaart met onze speciale grote kano de C11.

We hebben een aantal bewoners van het tehuis de Laurenburg in Vlaardingen en cliënten van Mac Brandersstad in Schiedam uitgenodigd. Dit zijn mensen met een handicap die dit in hun dagelijks leven niet uit zichzelf kunnen meemaken. We verwachten zo’n 20 a 25 mensen.

Uiteraard zal de organisatie er voor zorgen dat het varen veilig gebeurt.
De Rotaryclub Vlaardingen is gevraagd haar medewerking te verlenen bij de uitvoering. Bijvoorbeeld voor hulp bij het vervoer van en naar huis.
De Leden van Natsec ontvangen iedereen die bij deze activiteit betrokken is met een feestelijke traktatie. En zij helpen bij het varen met onze gasten.

Hulp van de leden

We doen een beroep op zoveel mogelijk Leden van Natsec om te helpen bij het varen met onze gasten. In de kantine en in de loods hangt een intekenlijst voor diegenen die willen meehelpen. Uiteraard kan je je ook per email opgeven bij de secretaris:  secretaris@natsec.nl

Hartelijk dank.
Wim van der Eijk, secretaris.