Overdracht ledenadministratie

Overdracht van de ledenadministratie aan Remco Dijkxhoorn

Op 31 mei 2018 is de ledenadministratie door Dick van der Velden overgedragen aan Remco Dijkxhoorn.

Voor aanmelden van nieuwe leden dus voortaan door verwijzen naar Remco. De aanmeldingsformulieren zijn daartoe aangepast.

M.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we als Natsec een AVG verklaring ontvangen. Binnenkort kan je een privacyverklaring lezen op de website.