Monstersche Sluis

Roeiteam Port of Rotterdam

Roeiteam Port of Rotterdam had met de Pasen een mooie tocht voor de boeg vanuit Rotterdam over de rivier de Nieuwe Maas naar Maassluis. Willem als stuurman had als doel als eerste roeisloep door de Monstersche Sluis te varen. Op zondag 28 april vertrok het team om 12.15 uur uit de 1e Eemhaven richting Maassluis. Nabij Vlaardingen nog even afstoppen voor een grote ferry die uit de Vulcaanhaven kwam. Het tij was gunstig want de ebstroom begon nu steeds meer in ons voordeel te werken. Wij waren rap in de haven van Maassluis waar de eerste toeschouwers ons al stonden op te wachten. Het bleek dat vele vrijwilligers van de Monstersche Sluis op de hoogte waren van onze komst. Willem had van te voren contact met Willem Fortuin en de sluismedewerkers gelegd voor goede afspraken qua tijden van passage en dit had geleid tot een bericht op hun site. Wij werden hartelijk toe gesproken en men maakte foto’s van onze doordocht in de haven. Altijd een mooi gezicht die oude panden met langs de kade diverse sleepboten waaronder de Furie.

Bij de sluis aangekomen zagen we nog veel meer vrijwilligers met camera’s in aanslag voor het vastleggen van onze doorvaart naar het Westland. We moesten nog even wachten op een gunstige waterstand ter voorkoming dat er teveel zout/brakwater de sluis en de Vlieten in zou stromen. We hadden zelf ook alle tijd voor een praatje, foto’s maken en de inwendige mens voorzien van wat eten en drinken. Toen was het grote moment aangebroken. De sluiswachters opende de sluisdeuren en de toeschouwers verdrongen zich rond de sluis om onze invaart vast te leggen. De roeiers genoten er ook van want dit was eens wat anders dan een training of wedstrijd. Gezellig roeien en hier en daar een praatje maken. Dit alles werd vastgelegd door diverse fotograven waaronder Jasper Slier die ons later een hele serie foto’s zou toesturen. De slagroeiers gaven nog 2 slagen met de riemen en voorin trokken 2 roeiers de sloep naar binnen. De sluis was te smal om te roeien.

Door de Monstersche Sluis

Alles werd goed gecontroleerd voordat de deuren weer dicht gingen. Langzaam zakte het water waarna even later de sluisdeuren aan de binnenzijde open gingen. Tijdens het uitvaren werd er een klomp aan een touwtje richting de stuurman geslingerd die er een bijdrage in deed voor de passage van de sluis. Vanaf de sluis werden we een behouden vaart toegewenst door de stad en over de Noordvliet. Enkele fotograven volgde ons langs de Noordvliet tot de bruggen die ook voor ons werden gedraaid. Alles via een tijdschema vanwege het verkeer en de vaste tijd van de bus. De passage verliep snel en voorzichtig roeide wij, tussen de vele jachtjes die hier gemeerd lagen langs de kades, verder over de Noordvliet Maassluis uit. Na de jachthaven werd het een stuk breder en konden we voluit doorroeien. Ter hoogte van Vlietzicht zwaaide we nog even naar een oud collega, Willem Warbout, die druk in de weer was met zijn rondvaartvloot. Hij was zeer verbaasd ons in Maassluis te ontmoeten in een sloep van de Port of Rotterdam. Later zouden we hem al varende nog 2 maal waarnemen.

We kwamen nu in de Vlietlanden terecht waar het riet en de bloemen zich al duidelijk lieten zien met daar tussenin de eerste jongen ganzen. We waren van plan om een rondje over de Foppenplas te roeien maar de lucht betrok wel erg snel en enkele spatjes regen deed ons besluiten eerst naar het Jachthuis te roeien. Even tijd voor de lunch. We trokken gelijk de aandacht van de al aanwezige gasten die verwonderd naar buiten kwamen toen we afmeerden. Zo vaak ziet men geen roeisloepen op de Vlieten. Na de lunch en het rondje Foppenplas weer via de Noordvliet naar de Vlaardingervaart. Gelukkig was het wel droog gebleven en met een lekker gangetje ging het richting Vlaardingen. Ter hoogte van de kano vereniging Natsec waar ook de rondvaartboot Andante lag afgemeerd ontwaarde we ook nog een bekende die ons uitbundig toezwaaide en bemoedigende woorden toeriep. Via de Driesluizen kwamen we in de Oude Haven van Vlaardingen. In het centrum werd de brug al gedraaid zodat we snel door konden roeien richting de sluis. Het schutte naar de Buiten Haven verliep ook vlot en zo kwamen we weer op de Nieuwe Maas terecht voor het laatste stukje naar de 1e Eemhaven. Totaal hadden we 32 kilometer geroeid onder gunstige weersomstandigheden. Een mooi traject door 2 oude historische steden gelegen aan de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg met daarachter een prachtig natuurgebied de Vlietlanden van het Westland.

Monstersche Sluis - april 2019