Uitnodiging voor de ALV op 23 april 2024

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Natsec op 23 april 2024.

Inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering om 20.00 uur.

Agenda en alle overige stukken voor de Algemene Ledenvergadering 23 april zullen voor de leden van Natsec op de Natsec Site, op de pagina ‘Documenten‘ geplaatst worden. Om deze pagina te zien moet als wachtwoord de “sleutelcode” ingevuld worden.

Agenda ALV

 1. Opening van de vergadering
 2. Goedkeuring notulen ALV, gehouden op 14 november 2023
 3. Mededelingen Bestuur; korte terugblik 2023 en vooruitblik 2024
 4. Afscheid Irene als secretaris van de vereniging
 5. Benoeming Arie Redert als nieuwe secretaris
 6. Benoeming Paul Verschuren als Algemeen bestuurslid
 7. Presentatie jaarrekening 2023 en financieel Jaarverslag van de penningmeester
 8. Verslag van de Kascontrole commissie
 9. Verlening decharge ledenvergadering aan bestuur voor het gevoerde financiƫle beleid
 10. Benoeming nieuwe Kascontrole cie.
 11. Presentatie Tuinplan en plan voor de keuken
 12. Presentatie jaarboeken
 13. Ereleden
 14. Rondvraag
 15. Afsluiting door de voorzitter