In memoriam Gerard Verbeek

Op Zondag 12 november overleed ons erelid Gerard Verbeek op de leeftijd van 91 jaar. Gerard was vanaf de oprichting van Natsec in 1982 lid van Natsec. Tot op hoge leeftijd voer hij nog regelmatig in zijn blauwwitte kano (een Harderwijker) mee met de anders-actieven.

We zijn hem als vereniging veel dank verschuldigd. Hij was de drijvende kracht achter de financiering van onze mooie verenigingsaccommodatie. Als voorzitter (van 1986 tot 1990) kreeg hij het voor elkaar dat er financiële hulp van de gemeente kwam en zijn idee om obligaties uit te geven ten behoeve van de financiering werd een enorm succes.

Hoogtepunt was de officiële in gebruik name van de accommodatie in 1992 met een botenloods, kantine en kleedkamers.

Gerard bleef tot en met de laatste penning betrokken bij de terugbetaling van de obligaties.

Karakteristiek was zijn rechtop-houding in de kano wat hem bij een te laag bruggetje wel eens hoofdpijn bezorgde. In 1990 waardeerde de vereniging zijn werk voor Natsec met een Erelidmaatschap, waarop hij erg trots was.

Gerard zal altijd een warme plek in het geheugen van Natsec houden.

Correspondentieadres: José Verbeek; Laagland 14, 3121 TA Schiedam

De uitvaartplechtigheid is vrijdag 17 november om 13.45 uur in de Kapel van Frankenland, St Liduinastraat 10 in Schiedam.

Aansluitend wordt hij rond 15.30 uur naar zijn laatste rustplaats begeleid op de begraafplaats Olmendreef 150 in Vlaardingen.