AA 20 jaar

AA opgericht in 2003

In 2003 is door een vijftal leden van kanovereniging Natsec een recreatieve subgroep opgericht met de aansprekende titel “Anders Actieven” of kortweg AA. Alleen al vanwege de gemiddelde leeftijd vormt dit nu een eerbiedig gezelschap van veel ervaring, meestal doorvaring en zelden een aanvaring. Oorspronkelijk betrof het uitsluitend AA-mannetjes (zoals ook bij gorilla’s) maar er is recentelijk tot onze grote vreugde nu ook een AA-vrouwtje toegetreden.
De AA-ers varen in de regel iedere maandagochtend uit, stipt om 9.00 uur, dus gedurende wat anderen “kantooruren” noemen, en als het even kan het jaar rond. IJs en weder dienende natuurlijk.

Er zijn leden van de groep die al een heel leven lang bekend zijn met het Midden-Delfland, haar geschiedenis en vele van haar bewoners, waardoor er geregeld zeer verrassende excursies, ontmoetingen en activiteiten worden georganiseerd.
Andere leden zijn natuurliefhebbers met kennis van gewassen en/of het dierenrijk, maar ook de onderlinge uitwisseling betreffende ambachten, landbouw, elektrotechniek, vastgoed, cultuurhistorie en vooral kayak-techniek en humor mogen hier niet onbenoemd blijven. Over het algemeen is de maandagochtendgroep zo tussen de zes en acht personen groot, maar tijdens excursies of schitterend weer kan het tot ca. twaalf oplopen.

Terugkerende activiteiten

Bekende terugkerende activiteit is onder andere de 30-bruggentocht via Maasland over de Oostgaag naar Schipluiden. De particuliere eigenaren kennen ons onderhand, en staan vaak te kijken hoe Piet met z’n houten hamer de ene na de andere boerderij-brug voor ons opent. Behalve Piet is soms wel extra ballast nodig vanwege de onbalans van de hefbruggetjes, en deze rol wordt met liefde en glansrijk vervult door Willem of Wim. Die leggen daarmee het nodige gewicht in de schaal!
Ook tijdens de tocht door de polder via de Zweth en de Slinksloot (soms tot aan moeder Aarde bij Delft) wordt door AA-ers moedig en doortastend opgetreden. Gezamenlijk bestrijden we dan een broedend zwanenpaar dat ons de toegang denkt te kunnen versperren. Via tactische vaarbewegingen van de vloot raakt de vijand volledig gedesoriënteerd met een vrije doortocht als resultaat!

Een volledige opsomming van onze excursies zou te ver voeren voor dit artikel, maar we hebben in de loop der jaren vele molens, boerderijen, fabrieken, waterwerken, musea en tuinbouwbedrijven bezocht. Bijzonder actief waren we ook bij het snoeiwerk in een boomgaard (met barbecue) of op de Vietlanden voor onze vrienden van Natuurmonumenten.
Via ons contact met de Historische Vereniging van Schipluiden zijn we nu beheerder en Windas-meesters geworden van de bijzonder fraaie overtoom die dit jaar op de dijk bij museumboerderij de Zonnehoeve is geplaatst.

De toekomst

We denken met plezier terug aan 20 jaar mooie ervaringen, en ook aan de fijne vrienden waarmee we dat hebben gedeeld en waar we helaas afscheid hebben moeten nemen. Van een echte verjonging van het AA-team is op dit moment helaas geen sprake, wie weet wat de toekomst nog zal brengen.

Dick, bedankt voor je input!
Mark, AA-benjamin 71 jaar.