Benoemingen en (aankondiging) vertrek tijdens de ALV

Tijdens onze laatste ALV zijn met algemene instemming vier mensen benoemd. Twee van onze leden zijn benoemd tot erelid. We hebben afscheid genomen van een bestuurslid en er zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd.

Erelid Arie van Montfoort

Ten eerste is Arie van Montfoort unaniem benoemd tot erelid. Paul Verschuren heeft tijdens de ALV toegelicht waarom Arie in aanmerking zou komen voor het erelidmaatschap. Tijdens het opruimen van de archieven op de zolder van Natsec, kwam er veel materiaal naar boven. Wat er ook in de jaren vanaf het begin van Natsec werd geschreven, ondernomen of gedaan, het bleek al snel dat Arie overal bij betrokken is geweest. Paul vertelde dat tijdens het doornemen van alle materiaal, hij en de anderen op een gegeven moment steekproeven gingen nemen; kom je binnen tien zinnen iets tegen over of van Arie? En dit bleek in bijna alle materiaal zo te zijn. Arie is al sinds de oprichting van Natsec in 1981 lid van Natsec en heeft het prachtige nummer 0009. Ook nu is Arie nog bij veel activiteiten betrokken en kunnen we altijd een beroep op hem doen! Arie bedankt voor alles wat je tot nu voor Natsec hebt betekent en we hopen nog lang van jouw inzet te mogen genieten.

Erelid Paul de Weerd

Het andere lid dat werd voorgedragen is Paul de Weerd. Dolf Wemmers heeft een toelichting gegeven over de benoeming tot erelid van Paul. Paul is al sinds 1998 lid van Natsec en het zal iedereen die Paul kent niet verbazen dat hij vanaf dat moment ook altijd duidelijk aanwezig is geweest(op een positieve manier). Naast zijn vrolijke en nuchtere kijk op zijn omgeving, heeft hij sinds hij lid is, zich altijd belangeloos ingezet voor alle verbouwingen die in en om de loods nodig waren. Hij heeft twee gouden handen waardoor de loods en de kantine er nu perfect uitzien. In de coronaperiode heeft onder zijn leiding de kantine een make-over gekregen. Daarna is de overkapping geplaatst waar we heel blij mee zijn. De zonnepanelen leveren ons stroom en nu staat de verbouwing van de keuken op de agenda. Leuk om te zien dat Paul zich dan gedwee neer kan leggen bij de wensen van de kantinecommissie. Ook is Paul jarenlang loodscommissaris geweest. Paul is inmiddels één van de langst zittende bestuursleden binnen Natsec waar hij een zeer constructieve bedrage levert. Paul is ook unaniem tot erelid benoemd. Paul, dank je wel voor jouw inzet. Ook van jou hopen we nog lang te mogen genieten!

Afscheid Irene van der Werf als secretaris

Irene kon bij haar afscheid niet persoonlijk aanwezig zijn door een ernstige val een week of zes geleden. Haar man Sjaak bedankte namens haar het bestuur voor de fijne samenwerking. 

Wij zijn ontzettend blij dat Irene, alweer een aantal jaar geleden, het bestuur versterkte en het secretariaat op zich nam. Ondanks dat we verschillende naturen en opvattingen hebben binnen het bestuur, konden we als bestuur altijd uit één mond praten. In redelijk zware tijden, zoals de coronatijd, is het steeds gelukt samen die keuzes te maken die goed waren voor het functioneren van Natsec. Zoals Sjaak het verwoordde: “Ondanks de verschillen versterkten we elkaar als het gaat om het vinden van oplossingen”. Als bestuur hebben we nooit hoeven stemmen; alles is in consensus geregeld. Irene was daar een belangrijke motor in. Irene kon geen dingen half doen, regelde de zaken in alle details. Natsec was in heel goede handen bij haar. Tegelijk vroeg dat van haar ook veel tijd en energie. Zoveel tijd en energie dat varen en andere leuke dingen er soms bij inschoten. Bijvoorbeeld een megaklus als de herziening van het huishoudelijk reglement was pas klaar toen alles klopte. We zullen haar inbreng missen maar verheugen ons erop dat we Irene, na haar herstel, weer vaker in de boot zien genieten van het kanoën. Irene hartstikke bedankt dat we hebben samengewerkt en namens iedereen van Natsec heel veel dank.

Namens het bestuur,

Dolf Wemmers

Benoeming nieuwe secretaris Arie Redert

Tijdens de vergadering is Arie Redert voorgedragen als opvolger van Irene. De vergadering heeft hiermee ingestemd waarop de benoeming van Arie officieel is. Vanaf nu zal hij de taken van Irene overnemen. We wensen hem veel succes in zijn nieuwe rol als secretaris van Natsec.

Benoeming Paul Verschuren als bestuurslid

In het oude huishoudelijk reglement was het niet mogelijk om als twee leden uit één gezin deel te nemen aan het bestuur van Natsec. In het nieuwe huishoudelijk reglement is dit wel mogelijk. Daarom heeft het bestuur voorgesteld om Paul Verschuren als bestuurslid aan te stellen. Als loodsbeheerder maar ook als gewoon lid, doet Paul veel voor de vereniging. De vergadering heeft unaniem besloten dat Paul vanaf nu deelneemt aan het algemeen bestuur van Natsec.

Aankondiging vertrek huidige voorzitter Dolf Wemmers

De afgelopen twee jaar hebben Ingeborg en ik in een best wel zwaar mantelzorgtraject gezeten. Dat hield ook in dat we nauwelijks vakanties hebben gekend. Dit traject, waarvoor we overigens zelf hebben gekozen, heeft heel veel energie gevraagd. Vaak zoveel energie dat mijn aandacht voor de taken voor Natsec regelmatig best veel moeite hebben gekost. Ik heb sterk behoefte aan een sabbatical om samen met Ingeborg te reizen, even weer niets te moeten, weer te kanoën enz. Ik heb dan ook besloten om mijn functie als voorzitter in de najaars-ALV beschikbaar te stellen. Ik ben dan overigens langer dan 10 jaar voorzitter, dus het is een goede zaak dat een opvolger het roer in handen neemt. We zullen dus snel een andere voorzitter moeten vinden. Meld je aan zou ik zeggen.