Devizes to Westminster (DW) International Canoe Race

De deelnemer

Zoals sommige van jullie al wel weten ben ik buiten Natsec ook lid bij A.L.S.K.V Levitas in Leiden. Ik vaar hier mee in een vlakwater wedstrijd groep waar ik voor het eerst hoorde van de DW-wedstrijd. Tijdens deze wedstrijd vaar je 200 km van Devizes naar Westminster (Londen) en moet je 77 keer overdragen. Ik nam deel in het endeavour double senior klassement waarin je deze afstand verspreid over 4 dagen vaart in een K2 (tweepersoons wedstrijd kajak). Ik heb voorafgaand enorm getwijfeld of ik het wel moest doen, 200km varen is toch eigenlijk gekkenwerk. Maar wat ben ik blij dat ik het heb gedaan.

Bij aankomst voelde ik mij onmiddellijk welkom in Devizes, waar we als buitenlanders werden geïnterviewd door een lokale radiozender. Bij de start werden onze K2 boten gekeurd en kregen we alle benodigde spullen. Het is een bijzonder goed georganiseerde wedstrijd en iedereen is ontzettend vriendelijk en wil je graag helpen.

– Lees hieronder verder –

Continue reading

Verdwenen molentocht op 21 april.

Verdwenen Molentocht

 

Op zaterdag 21 april kan er gevaren worden naar de Groeneveldse Molen bij het Woudt. De tocht wordt georganiseerd door Natsec. de Historische vereniging en de Andante.
De tocht voert van Vlaardingen naar de Groeneveldse molen bij ’t Woudt, per kano, fiets of met de fluisterboot.

 

Opgave en kosten

De kosten voor de rondleiding en een beschrijving zijn €3,50.
De tocht rechtstreeks naar de molen is ca 10 km heen en terug. Voor de enthousiaste kanoërs bestaat de mogelijkheid voor een ommetje extra va ca 4 km. Dus geen 30 km zoals op de website stond te lezen.

Op de dag zelf en ook op zondag 22 april van 14.00 tot 16.00 uur is er in de kantine een expositie over de molenplaats waarop nu het clubgebouw van Natsec staat.
Kanoërs: Start ca. 09:00 uur / terug ca 15:30 uur vanaf de Natsec-locatie Watersportweg.

Opgave graag vooraf bij ledenadministratie@natsec.nl
Meer info op www.natsec.nl

Dick van der Velden, 3-4-2018

— Lees hieronder verder —

Continue reading

Er zijn helpende handen nodig.

Er zijn helpende handen nodig.

Voor een aantal taken binnen de vereniging hebben we op korte termijn mensen nodig.
Met elkaar maken we licht werk.  Waar gaat het om?

Secretaris

We hebben geen secretaris in ons bestuur. Er is dringend een nieuwe secretaris nodig bij een jong en dynamisch Natsec-bestuur. Ben jij bereid je in de komende ALV te laten benoemen?  (informatie bij Dolf Wemmers)

Schoonmaakcoördinator

Arie van Montfoort heeft in de vorige ALV al te kennen gegeven te willen stoppen met zijn rol als coördinator van de schoonmaak. Het is ons nog niet gelukt om een vervanger te vinden.

Iets voor jou? Arie helpt je op weg. (informatie bij Arie van Montfort)

Kantinemedewerkers

De kantine is een belangrijke spil in ons verenigingsleven. De kantine is open op de dinsdagavond en de zondagmiddag. Het is een prachtplek om meer collega leden te ontmoeten en levert een bijdrage aan het welzijn van Natsec. Je wordt ingewerkt en één keer in de 2 of 3 maanden (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) sta je achter de bar. (informatie bij kees van der Pijl)

Vertel maar wanneer je ingewerkt wilt worden, maak een afspraak met Kees van der Pijl.

Bestuurslid Activiteiten en PR

Nu het gebouw helemaal op orde is willen we in de komende tijd de aandacht vooral op vele leuke activiteiten voor onze leden organiseren. We hebben hulp nodig om dat te coördineren. Regelmatig stukjes in krant of sociale media zijn heel wenselijk.

Meer roaring bij Natsec, je hebt het in je vingers.

(informatie bij Dolf Wemmers)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Natsec op 24 april 2018

Algemene Ledenvergadering

 Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Natsec op 24 april 2018.
Inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering 20.00 uur.

Agenda en alle overige stukken voor de Algemene Ledenvergadering op 24 april zullen voor de leden van Natsec op de Natsec Site, op de pagina ‘Documenten‘ geplaatst worden. Om deze pagina te zien moet als wachtwoord de “sleutelcode: ingevuld worden.

Op de agenda staat o.m. het financiële verslag van en de discussie over de mogelijkheden voor een actiever Natsec.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering

Dinsdagavond 24 april 2017
Aanvang 20:00 uur
Kantine van Natsec

 

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen ALV van 31 oktober 2017
 3. Presentatie jaarrekening / Financieel Verslag (zie bijlage)
 4. Verslag kascontrolecommissie
 5. Verlening decharge ledenvergadering aan bestuur
 6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 7. Formeel besluit om als Natsec mee te doen aan de Coöperatieve Vereniging Broekpolder
 8. Iets te melden vanuit de Commissies
 9. Wat gaan we doen in 2018, wie helpt mee organiseren (zie ook bijlage)
 10. Er zijn nog vacatures te vervullen (zie ook bijlage)
 11. Rondvraag.

 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Kanovereniging Natsec.

Kajakvaardigheid A cursus, start binnenkort.

Kajakvaardigheid A

Op zondag 8 april start de twee daagse KajakVaardigheid A cursus.  Zie ook de vorige aankondiging. Er is nog plaats voor enkele deelnemers. Inschrijven kan tot woensdag 4 april via pdousi@gmail.com.

Het doel van de cursus is dat de deelnemer aan het eind van de cursus, een betere en vaardigere kajaker is geworden.  De cursus wordt op zondag 6 mei afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Deelnemers die geslaagd zijn ontvangen dan het certificaat KajakVaardigheid A van het Watersportverbond, WSV.

Dit certificaat vormt de basis van de verdere kajakopleidingen die het WSV  biedt.

 

AA kanoërs deze keer niet op het water

AA kanoërs deze keer niet op het water

De AA kanoërs gaan, 21 maart, op bezoek bij Kees de Dreu, ook Natsec lid, in het Pronova College te Schiedam waar les wordt geven aan leerlingen van 13 tot 18 jaar. Deze jongens en meisjes hebben een achterstand in leren opgelopen op de lagere school of door andere omstandigheden.

  

Kees liet ons: Dick, Wim, Peter, Jan en Willem het gebouw met verschillende leslokalen zien. Iedere groep leerlingen krijgt onderwijs in de gangbare vakken waaronder: taal, rekenen, schrijven en handarbeid op een aangepaste snelheid. Zodra een leerling even wat extra aandacht nodig heeft zijn daar leraren of ruimten voor beschikbaar om in alle rust verder te leren of opgevangen te worden. Vooral de klassen waar praktijk ervaring wordt gegeven was voor ons interessant daar wij veel materiaal of objecten zagen staan die ons aan de Ambachtsschool of de LTS deed denken.

Continue reading

Enquete vaarnetwerken provincie Zuid-Holland

Enquete vaarnetwerken

Deze week en volgende week wordt er een enquête uitgevoerd onder watersporters in Zuid-Holland.
Het Watersportverbond is er van overtuigd dat een zo groot mogelijke respons in het belang is voor alle watersporters.
Via de link www.startvragenlijst.nl/recreatieroutes vindt u de enquete.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Groeten,
Pieter Runsink
Secretaris regioteam Zuid-Holland Midden

De trapkano

Trapkano

De eerste keren dat wij ermee werden gezien, werd er door onze mede-leden wat plagerig gedaan…
‘Aaaaah…. wat jullie doen is ‘vals spelen’’. Maar inmiddels voelen wij ons wel geaccepteerd met onze eenpersoons trap-kano’s.
Stiekem zijn er ook diehard kanoërs die willen weten hoe dat dan werkt en of het eigenlijk wel fijn varen is, met zo’n groot ding.
Ja, het is fijn. En dat is een understatement. Ik vind het de uitvinding van de eeuw en ben er zo blij mee dat ik niet moet uitkijken dat straks heel Vlaardingen ermee rondvaart want dan is het gedaan met de rust rondom de vlieten en dat moeten we natuurlijk niet hebben.

Lees verder onder de foto.

Continue reading

Cursus Kajakvaardigheid A

Cursus Kajakvaardigheid A (KVA)

Op veler verzoek organiseert Patrick Dousi in 2018 wederom een cursus Kajakvaardigheid A voor leden van Natsec.

Tijdens deze cursus leer je de basis kajaktechnieken aan of je verbetert deze. Je zult hierdoor efficiënter gaan varen, waardoor je meer plezier in het kajakken krijgt.
Het certificaat KVA is een vereiste als je een vervolg opleiding wilt gaan doen, bijvoorbeeld in het zeekajakken.

De cursus wordt gegeven op zondag en bestaat uit 2 lesdagen en 1 examendag. Om aan het examen deel te mogen nemen, moet je aan kunnen tonen dat je tenminste één toertocht van minimaal 3 uur hebt gevaren. Deze tocht valt niet onder de cursus, je kunt dit zelf invullen.
Het examen omvat een theorie- en praktijkdeel. Wanneer je slaagt voor het examen ontvang je het certificaat Kajakvaardigheid A van het Watersportverbond.

De cursusdagen zijn op 8 en 15 april. Het examen is op 6 mei. Steeds van 10.00 tot 16.00 uur.
De kosten bedragen € 50,- per cursist. Dit is inclusief examen- en certificaatkosten.
Aan deze cursus kunnen minimaal 3 en maximaal 8 deelnemers meedoen.

Meer informatie en aanmelden bij Patrick Dousi. Je kunt een e-mail sturen naar pdousi@gmail.com

Toertocht Den Haag, zondag 18 maart

Toertocht Den Haag

Beste natsecers,

>>>  Helaas… Vanwege vorst en een harde wind gaat deze tocht niet door.

Aanstaande zondag 18 maart is het weer zover, de eerste kano tocht van de tour commissie van Natsec gaat van start, en we gaan naar,…….. Den Haag!!
De tocht die wij voor u in petto hebben is een zeer afwisselende tocht met de nodige historie en mooie natuur.

We beginnen in het Westbroek park naast de ambassade van Nigeria, en slingeren via de Haagse binnenstad en het Malieveld naar mooie landgoed Clingendael.
Helaas kent de tocht in de binnenstad maar één uitstap plek vanwege de hoge kade muren.
Maar deze plek is dan ook wel bij het Westeinde ziekenhuis, dus u ziet, de toercommissie denkt ook aan uw welzijn.

Onderweg zullen er ook wat lage bruggen gepasseerd moeten worden, maar laat dit vooral de pret niet drukken!!.
Onderweg zult u van informatie voorzien worden door een echte Hagenaar die ons wat geschiedenis en wetenswaardigheden van de binnenstad zal vertellen.

De tocht is geen rondje, dus bij vertrek worden de trailer en enkele auto’s eerst naar het eindpunt gereden.
De geschatte lengte van de tocht is zo’n 16 km en goed te doen voor beginners.

Mensen die meewillen kunnen zich om 8:45 melden op Natsec. Wilt u de kano op de trailer? meld dit dan even vooraf bij één van de Tourcommisie leden verwachte terugkomst tijd op Natsec is tussen 16:00 en 17:00

Met vriendelijke groet, de Tourcommisie.